ŻOMM AĠĠORNAT:

online_2.jpg

 

Adrian Delia 

Adrian Delia twieled fl-1969, għex u trabba ġewwa Birkirkara. Ħa l-formazzjoni akkademika tiegħu fil-Kulleġġ San Alwiġi qabel studja u gradwa bħala avukat mill-Università ta’ Malta fl-1993.

Waqt li kien l-Università, Adrian ħadem f’Radio 101. Beda l-karriera professjonali bħala Avukat tal-MidMed Bank qabel ma fetaħ ditta legali li llum tħaddem madwar 45 ruħ. Bħala avukat, Delia kiseb reputazzjoni b’saħħitha u rrappreżenta diversi kumpaniji kemm Maltin kif ukoll barranin.

Bi kważi 25 sena esperjenza Adrian ħadem fil-qasam tal-public procurement u f’dak bankarju u serva wkoll bħala Direttur u Segretarju ta’ wieħed mill-Banek ewlenin Ewropej ġewwa Malta. Huwa wkoll liċenzjat bħala fiduċjarju mal-MFSA.
Adrian okkupa diversi rwoli oħrajn tat-tmexxija fosthom bħala l-president tal-FRBC u viċi president tal-Maltese Turkish Business Council. Huwa l-iktar magħruf bħala President tal-klabb tal-futbol Birkirkara FC fejn jibqa’ msemmi li rnexxielu jkun l-ewwel klabb Malti li rnexxielu jgħaddi għat-tielet rawnd ta’ kwalifikazzjoni f’kompetizzjoni Ewropea.

Adrian huwa miżżewweġ lil Nickie Vella De Fremeaux u flimkien għandhom ħamest itfal; żewġt ibniet u tliet subien u jgħixu s-Siġġiewi.


Alex Perici Calascione 

Alex Perici Calascione twieled il-Belt Valletta fis-17 ta’ Ġunju 1962 u jgħix Ħal Lija. Huwa miżżewweġ lil MayAnne u għandhom tlett itfal: Maria, Veronica u John.

Huwa ggradwa bħala Avukat fl-1986. Huwa impenjat fil-qasam tal-liġi ċivili u kummerċjali; b’xoghol ukoll fis-settur tas-servizzi finanzjarji u kien involut f’kawżi kostituzzjonali u quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Fil-qasam politiku, Alex beda l-involviment tiegħu bħala membru tal-SDM mis-sena 1981. Huwa ġie maħtur bħala Direttur tal-AZAD bejn l-2010 u l-2013.

Bħala Teżorier tal-Partit Nazzjonalista, ilu uffiċjal tal-Partit u membru tal-Kunsill Amministrattiv sa mill-2013. Huwa ġie wkoll elett fl-aħħar żewġ elezzjonijiet interni li saru fl-aħħar ħames snin bħala wieħed mir-rappreżentanti tal-Kumitati Sezzjonali fuq l-Eżekuttiv tal-Partit.

Huwa serva wkoll fuq il-Bord tar-Razzett tal-Ħbiberija u tal-Fondazzjoni Inspire.

 

Frank Portelli 

Frank Portelli twieled fit-8 ta’ Ġunju 1944. Hu serva bħala Deputat fil-Parlament Malti bejn l-1987 u l-1992. Kien President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista bejn l-1985 u l-1992 waqt li kien President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bejn l-1995 u l-1998.

Frank Portelli, li hu tabib, kien il-Kap tad-Delegazzjoni Maltija fil-Kunsill Ewropew. Hu tkellem dwar skandlu bħal dak tal-AIDS, Mater Dei u l-iskandlu taż-żejt. Hu instiga wkoll it-tfassil tal-abbozz ta’ liġi tal-Whistleblower fil-Programm Elettorali tal-Partit Nazzjonalista tal-2008.

Fl-2008 ukoll, kien kruċjali fid-djalogu politiku li wassal għal rebħa elettorali tal-Partit Nazzjonalista.


Chris Said

Chris Said ilu involut fil-politika ħajtu kollha. Serva bħala Sindku tan-Nadur għal kważi għaxar snin, Segretarju Parlamentari, Ministru u Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.

Fiż-żmien li serva bħala Segretarju Parlamentari, Chris Said kien responsabbli mill-Kunsilli Lokali, il-Konsultazzjoni Pubblika, l-Affarijiet tal-Konsumatur, il-Kompetizzjoni u r-Relazzjonijiet Industrijali. Irriforma l-Kunsilli Lokali, waqqaf il-MEUSAC u l-Awtorità Maltija għall-Affarijiet tal-Konsumatur u l-Kompetizzjoni u saħħaħ l-MCESD. Bħala Ministru għall-Ġustizzja u l-Politika Soċjali witta t-triq għal riformi importanti. Ippreżenta fil-Parlament il-Freedom of Information Act u l-liġi għall-Protezzjoni tal-Embrijuni.

Flimkien Nissaħħu biex Nirbħu hija t-tema tal-kampanja tiegħu għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Said qed iwiegħed partit dinamiku, modern u inklussiv, b'idejh fuq il-polz tas-soċjetà u b'politika rilevanti għall-futur tal-pajjiż.