ŻOMM AĠĠORNAT:

Kelliema tal-PN fil-Parlament Malti

 

       
Adrian DELIA Kap tal-Oppożizzjoni adrian.delia@pn.org.mt
Mario DE MARCO

 

Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament
Finanzi

 

- mario@mariodemarco.eu
Beppe FENECH ADAMI Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit
Intern u Sigurta' Nazzjonali
Chairman tal-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi
99496711

beppefa@go.net.mt

Claudette BUTTIGIEG

Deputy Speaker

79496627

 

teamclaudettebuttigieg@gmail.com

 

David AGIUS Whip tal-Grupp Parlamentari
Drittijiet taċ-Ċittadin u d-Djalogu Soċjali
(ugwaljanza, NGOs, protezzjoni tal-konsumatur, żgħażagħ u sport)
79423101 david.agius@pn.org.mt
Simon Busuttil     simon.busuttil@pn.org.mt
       
Affarijiet Barranin u Ewropej    
       
Carm MIFSUD BONNICI Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ 79835775 carm.mifsudbonnici@gmail.com
David STELLINI Affarijiet Ewropej 79707970 david@davidstellini.eu
       
Ġustizzja u Drittijiet taċ-Ċittadin    
       
Jason AZZOPARDI Ġustizzja u l-Kostituzzjoni 99475981 ja.jasonazzopardi@gmail.com
Robert CUTAJAR Kunsilli Lokali 79262101 robertcutajar72@gmail.com
       
Affarijiet Ekonomiċi u Settur Pubbliku    
       
Claudio GRECH Ekonomija u l-Kompetittivita' 99402342 claudio.grech@gmail.com
Robert ARRIGO Turiżmu u l-Airmalta 79492885 robert@robertarrigo.com
Kristy DEBONO Is-Settur tas-Servizzi
(servizzi finanzjarji, l-ekonomija diġitali u l-innovazzjoni)
99827185 info@kristydebono.com
Ryan CALLUS Is-Suq tal-Proprjeta' u l-Ippjanar tal-Iżvilupp
Membru tal-Oppożizzjoni fuq l-Awtorita' tal-Ippjanar
99467936 ryancallus@gmail.com
Edwin VASSALLO Negozji Żgħar, Self-Employed u l-Koperattivi 79470433 -
Hermann SCHIAVONE Amministrazzjoni Pubblika u s-Settur Pubbliku 99965800 schiavone.hermann@gmail.com
       
Edukazzjoni u Xogħol    
       
Therese COMODINI CACHIA Edukazzjoni u Xogħol 79425907 office@comodinicachia.eu
Karl GOUDER Kultura u l-Media 79256132 gouderkarl@gmail.com
       
Saħħa u Kura    
       
Stephen SPITERI Saħħa 99019771 info@stephenspiteri.com
Maria DEGUARA Anzjani u l-Persuni b'Diżabilita' 99060000 mfdeguara@gmail.com
       
Ġustizzja Soċjali    
       
Clyde PULI Familja u Politika Soċjali 79619397 clyde.puli@pn.org.mt
Ivan BARTOLO Housing Soċjali u l-Ġlieda Kontra l-Faqar 77480241 ibf458@gmail.com
       
Ambjent, Enerġija u Trasport    
       
Marthese PORTELLI Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali 99451420 martheseportelli.pn@gmail.com
Karol AQUILINA Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima 79274316 info@karolaquilina.com
Toni BEZZINA Agrikoltura u Sajd 99439912 tony@tonibezzina.com
Mario GALEA Ħarsien tal-Annimali 99427673 mario.galea@parlament.mt
       
       
Gozo Affairs    
       
Chris SAID Għawdex 79474856 chris.said@pn.org.mt
Frederick AZZOPARDI Edukazzjoni u l-Politika Soċjali f'Għawdex
Deputy Whip
99492751 frederick.azzopardi@pn.org.mt