ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kap tal-Oppożizzjoni jinnomina membri għall-Kummissjoni Permanenti kontra l-korruzzjoni u l-Awtorita għar-riżorsi u l-ambjent

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia se jinnomina lil John Rizzo bħala membru fuq il-kummissjoni permanenti kontra l-korruzzjoni u lil Janice Chetcuti bhala membru fuq il-bord tal-Awtorita għar-Riżorsi u l-Ambjent (ERA). Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li n-nomina ta’ dawn iż-żewġ persuni se tkun qed issaħħaħ l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna.

John Rizzo għandu 61 sena u serva fil-Korp tal-Pulizija għall-39 sena sħaħ bi 12 minnhom bħala Kummissarju tal-Pulizija. Is-sur Rizzo serva wkoll għall-tlett snin bħala Kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Tul il-kariera tiegħu fil-Korp tal-Pulizija John Rizzo mexxa bosta każi ta’ investigazzjonijiet kriminali li wasslu sabiex jiġu riżolti bosta każi ta’ portata, fosthom kazi ta’ korruzzjoni b’mod partikolari l-każ ta’ korruzzjoni ta’ ex imħallfin.

Il-Kap tal-Oppozizzjoni se jinnomina wkoll lil Janice Chetcuti bħala membru fuq il-bord tal-Awtorita tal-Ambjent u ir-Rizorsi. Janice Chetcutii li għandha 40 sena hija avukat u hija gradwata wkoll bħala għalliema kif ukoll fil-business managenment. Dr Chetcuti ilha żmien twil taħdem favur l-ambjent kif wkoll b’risq l-annimali. Hi serviet bħala manager fid-direttorat tal-ħarsien tal-annimali. Preżenatment taħdem fl-uffiċċju tal-Kummissarju għall-ħarsien tal-annimali.

Il-Partit Nazzjonalista jifraħ lil John Rizzo u Janice Chetcuti għall-karigi ġodda li se jokkupaw.

 

14/01/2018

Share

Stqarrija tas-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista (SĦPN)

Is-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista tingħaqad fis-sogħba għall-mewt ta’ Joe Camilleri, li kien wieħed mill-fundaturi tas-Segretarjat Ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista llum SĦPN.

Aqra iktar
Share

Stqarrija tal-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista (FOIPN)

Fl-okkajoni tal-Jum Dinji għall-Persuni b’Diabilità, l-Forum Opportunitajiet Indaqs tal- Partit Nazzjonalista (FOIPN) jixtieq isellem lil dawn il-persuni kif ukoll lill-familji tagħhom u lil dawk li ddedikaw ħajjithom f’ħidma siewja sabiex dawn l-istess persuni jkunu jistgħu jimxu ’l quddiem.

Aqra iktar
Share

Jeħtieġ soċjetàli verament jimpurtaha mill-membri tagħha

Fil-Jum Dinji ddedikat lil-Persuni b’Diabilità, l-Partit Nazjonalista jsostni li l-akbar indikaturi ta’ kemm is-sojetà verament jimpurta mis-saħħa tal-membri li jiffurmawha, huwa l-mod ta’ kif tħares lejn dawk li għal rauni jew oħra jeħtiielhom għajnuna u interventi spejali tul ħajjithom sabiex ikunu jistgħu jħossuhom parti integra mill-komunità fejn jgħixu. Mhux biss imma daqstant essenzjali li tali għajnuna tkun kontinwa u f’waqtha sabiex tigura l-aħjar riultat.

Aqra iktar
Share

Joseph Muscat jinsab dahru mal-ħajt u mhu qed jemmnu ħadd

Huwa surreali kif Joseph Muscat jiftaħar li qegħdin ninsterqu biss 100 miljun fis-sena mill- power station tal-Electrogas, wara li ammetta li qegħdin ninsterqu 200 miljun kull sentejn.

Aqra iktar
Share

Il-Kap tal-PN Adrian Delia jfakkar il-memorja ta’ Raymond Caruana

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fakkar il-memorja ta’ Raymond Caruana fit-32 anniversarju mill-qtil tiegħu, u poġġa kuruna tal-fjuri fuq il-qabar tiegħu fi-imiterju tal- Gudja. Raymond Caruana nqatel fil-5 ta’ Diembru tal-1986 b’tiri li ew sparati lejn il-kain tal-Partit Nazzjonalista fil-Gudja.

Aqra iktar
Share

Għandna ningħaqdu flimkien fil-ħarsien tad-demokrazija u l-ġlieda kontra l- korruzzjoni – Adrian Delia

“Ma nafux min qatel lil Raymond Caruana ida nafu li nqatel għaliex il-Gvern Laburista kien ħoloq klima ta’ impunità fejn il-ħain kien jgħidlu tajjeb u kien jipprotei lill-kriminali. Għandna l-obbligu li dan il-klima politiku ma jerax jii u għalhekk għandna ningħaqdu fil- lieda kontra l-korruzzjoni u l-ħarsien tad-demokrazija sabiex Raymond Caruana ma jkunx miet għalxejn.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt attività politika fil-Gudja.

Aqra iktar
Share

“L-ebda gidba jew spin minn kastilja mhi se twaqqafni mill-ġlieda tiegħi kontra l- korruzjoni” - Adrian Delia

Xhur ilu Adrian Delia kien dia’ wera l fatti kollha u d-dokumenti kollha lil urnalist ta’ The Times biex wara ppubblika dawn il-fatti fl-istess urnal

Aqra iktar
Share

Gvern bla pjan li jhedded l-iġjene minima fl-iskejjel

Il-Gvern bla pjan qed jhedded l-ijene minima fl-iskejjel u s-saħħa tat-tfal u l-adolexxenti tagħna. Dan ie kkonfermat minn studju akkademiku, minn rapporti investigattivi li kellhom is-Sunday Times u t-Times of Malta, u wkoll minn kummenti tal-Union tal-Għalliema (MUT) lill-istess gazzetti. Il-Gvern Laburista imbarka fuq politika ta’ tkabbir f’daqqa fil- popolazzjoni bla ma qies ħafna effetti ta’ dan, fosthom fuq l-infrastruttura tal-edukazzjoni f’pajjina.

Aqra iktar
Share

Il-Partit Nazzjonalista huwa partit vision driven u mhux survey driven

Ekonomija għan-nies u mhux ekonomija tal-calculator

Aqra iktar
Share