ŻOMM AĠĠORNAT:

Mhux biżżejjed li Konrad Mizzi jirriżenja iżda jrid jintraddu il-flus li nsterqu mingħand il-familji Maltin u Għawdxin

“Li l-Ministru Konrad Mizzi jirrienja u jitlaq issa mhux biżżejjed. Irridu naraw kif se jintraddu lura għand il-familji l-miljuni li qed inħallsu aktar kull sena għall-enerija.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq NET FM.

Aqra iktar
Share

Joseph Muscat jammetti li qed ninsterqu €200 miljun kull sentejn

Konrad Mizzi jagħti garanzija illi se jisraqna bl-istess mod fuq il-kuntratti kollha li se joħroil-Gvern

Aqra iktar
Share

It-tfal fl-iskejjel għandu jingħatalhom frott u ħaxix frisk mhux imħassar li jispicċċa jintrema’

It-tfal fl-iskejjel għandu jingħatalhom frott u ħaxix li jkun frisk u bnin għal saħħithom u mhux frott imnawwar li ma jistax jittiekel. Il-midja għadha qed tirrapporta kif numru ta’ enituri qed juru t-tħassib tagħhom li uliedhom qed jingħatalhom frott imħassar li qed jispiċċa biex jintrema’. Dan kollu qed iwassal biex ma jintlaħaqx ir-riultat mixtieq minn din l-iskema fl-iskejjel, li għandha l-għan li l-istudenti jitgħallmu fuq l-importanza tal-frott u l- ħaxix biex jgħixu ħajja aktar sana u ‘l bogħod mill-obeità.

Aqra iktar
Share

Bil-flus li l-Gvern qed jisraqna mill-power station tal-Electrogas konna ngħinu lill- ħaddiema u l-familji tagħhom

Adrian Delia jindirizza l-konferenza nazzjonali tal-SĦPN

Aqra iktar
Share

Stqarrija tas-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista (SĦPN)

Is-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista tingħaqad fis-sogħba għall-mewt ta’ Joe Camilleri, li kien wieħed mill-fundaturi tas-Segretarjat Ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista llum SĦPN.

Aqra iktar
Share

Stqarrija tal-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista (FOIPN)

Fl-okkajoni tal-Jum Dinji għall-Persuni b’Diabilità, l-Forum Opportunitajiet Indaqs tal- Partit Nazzjonalista (FOIPN) jixtieq isellem lil dawn il-persuni kif ukoll lill-familji tagħhom u lil dawk li ddedikaw ħajjithom f’ħidma siewja sabiex dawn l-istess persuni jkunu jistgħu jimxu ’l quddiem.

Aqra iktar
Share

Jeħtieġ soċjetàli verament jimpurtaha mill-membri tagħha

Fil-Jum Dinji ddedikat lil-Persuni b’Diabilità, l-Partit Nazjonalista jsostni li l-akbar indikaturi ta’ kemm is-sojetà verament jimpurta mis-saħħa tal-membri li jiffurmawha, huwa l-mod ta’ kif tħares lejn dawk li għal rauni jew oħra jeħtiielhom għajnuna u interventi spejali tul ħajjithom sabiex ikunu jistgħu jħossuhom parti integra mill-komunità fejn jgħixu. Mhux biss imma daqstant essenzjali li tali għajnuna tkun kontinwa u f’waqtha sabiex tigura l-aħjar riultat.

Aqra iktar
Share

Joseph Muscat jinsab dahru mal-ħajt u mhu qed jemmnu ħadd

Huwa surreali kif Joseph Muscat jiftaħar li qegħdin ninsterqu biss 100 miljun fis-sena mill- power station tal-Electrogas, wara li ammetta li qegħdin ninsterqu 200 miljun kull sentejn.

Aqra iktar
Share

Il-Kap tal-PN Adrian Delia jfakkar il-memorja ta’ Raymond Caruana

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fakkar il-memorja ta’ Raymond Caruana fit-32 anniversarju mill-qtil tiegħu, u poġġa kuruna tal-fjuri fuq il-qabar tiegħu fi-imiterju tal- Gudja. Raymond Caruana nqatel fil-5 ta’ Diembru tal-1986 b’tiri li ew sparati lejn il-kain tal-Partit Nazzjonalista fil-Gudja.

Aqra iktar
Share

Għandna ningħaqdu flimkien fil-ħarsien tad-demokrazija u l-ġlieda kontra l- korruzzjoni – Adrian Delia

“Ma nafux min qatel lil Raymond Caruana ida nafu li nqatel għaliex il-Gvern Laburista kien ħoloq klima ta’ impunità fejn il-ħain kien jgħidlu tajjeb u kien jipprotei lill-kriminali. Għandna l-obbligu li dan il-klima politiku ma jerax jii u għalhekk għandna ningħaqdu fil- lieda kontra l-korruzzjoni u l-ħarsien tad-demokrazija sabiex Raymond Caruana ma jkunx miet għalxejn.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt attività politika fil-Gudja.

Aqra iktar
Share