ŻOMM AĠĠORNAT:

Is-soċjalisti li jridu li Malta jkollha status ta' tax haven. Il-Partit Nazzjonalista kontra.

Is-soċjalisti Ewropej li l-Partit Laburista Malti jifforma parti minnu, jridu li Malta tingħata status ta' tax haven. Filwaqt li bejn il-partiti politiċi f'Malta hawn qbil li Malta mhix tax haven, jidher li s-Soċjalisti Ewropej qed jinsistu fit-talba tagħhom. 

Mhux l-istess jista’ jingħad għall-Partit Popolari Ewropew (EPP) il-grupp politiku ewropew li tiegħu l-Partit Nazzjonalista jifforma parti. Dan għaliex it-talba qed issir biss mis-soċjalisti Ewropej.

Jekk tgħaddi tas-Soċjalisti Ewropej l-ekonomija ta’ Malta tieħu daqqa l-isfel u flimkien magħha l-għixien tal-familji Maltin.

Il-Partit Nazzjonalista ilu għal snin jgħid li Malta mhux tax haven u minkejja diversi attentanti fil-passat dejjem ikkonvinċa li dan mhux il-każ.

Il-Partit Nazzjonalista, permezz tal-ewroparlamentari tiegħu David Casa, Roberta Metsola u Francis Zammit Dimech, mill-oppożizzjoni qed jirnexxielu jikkonvinċi. Malta mhux tax haven.

David Stellini                                                                          Roselyn Borg Knight

Kelliem għall-affarjiet Ewropej                                             Segretarju Internazzjonali PN

 

12.08.201

 

Share

Konferma li Joseph Muscat u l-partit tiegħu gidbu dwari

Wara snin twal jigdbu fuqi u jipprovaw iħammġu ismi, il-media tal-partit ta’ Joseph Muscat illum ħarġu ta’ giddieba u ġew kundannata mill-Qorti f’kawża ta’ libell.

Għal snin twal, Joseph Muscat, il-partit tiegħu, il-media tiegħu u d-deputati tiegħu, għamlu kampanja ħarxa ta’ tfiegħ ta’ tajn meta qalu li jien gawdejt minn konsulenza ta’ miljun ewro meta dan ma kien veru xejn. Dan il-gideb anki rrepetihom diversi drabi Joseph Muscat innifsu fil-Parlament u barra l-Parlament.

Minkejja kull caħda kategorika minn-naħa tiegħi, Joseph Muscat u sħabu baqgħu jigdbu u jħammġu. Tant hu hekk li din il-kampanja qarrieqa kienet ċentrali fil-kampanja elettorali tal-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew. 

Issa, illum, il-Qorti sabet li dan kollu kien gideb u kkundanat lill-gazzetta tal-Partit Laburista għad-danni f’kawża ta’ libell.

Mhux se nistenna li issa Joseph Muscat jerfa’ r-responsabbilita’ politika talli mexxa u ta l-barka tiegħu għal din il-malafama, għax fuq ħwejjeġ ferm aktar gravi ma refa’ l-ebda responsabbilita’.

Simon Busuttil

Eks-Kap tal-Partit Nazzjonalista

07.12.2017

Share

Il-PN qed isegwi mill-qrib l-aħħar żviluppi fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Il-Partit Nazzjonalista qed isegwi mill-qrib l-aħħar żviluppi dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u dak li għadu kif ħabbar il-Prim Ministru.

Il-Partit Nazzjonalista isellem lil kull min qieghed jagħti sehem, fl-interess tal-ġustizzja, sabiex jinqabad minn wettaq l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizija, u b'mod partikolari lill-Pulizija, s-Servizzi tas-Sigurtà, il-Forzi Armati Maltin u l-investigaturi barranin, kif ukoll l-awtoritajiet ġudizzjarji mmexxija mill-Maġistrat inkwirenti Anthony Vella.

Il-Partit Nazzjonalista jħoss li fl-aqwa interess nazzjonali l-Oppożizzjoni għandha teżerċita kawtela qabel tikkummenta, partikolarment f’dawn it-tmienja u erbgħin siegħa li huma kruċjali għall-investigazzjoni.

04.12.2017

Share

Joseph Muscat ma jistax ikompli jinjora l-gravità tas-sitwazzjoni.

Il-fatt li Joseph Muscat qed jinjora l-gravità tal-avvenimenti u l-istejjer li seħħew f'pajjiżna matul din il-ġimgħa jikkonferma l-kultura ta' impunità li hawn f'pajjiżna u jkomplu jaggravaw is-sitwazzjoni. 

Joseph Muscat ma jistax ma jitkellimx fuq l-akkużi gravi ġodda li żvela l-MEP David Casa dwar Konrad Mizzi. Lanqas ma jista' jibqa' silenzjuz dwar dak żvelat mil-eks Spettur tal-Pulizija Jonathan Ferris, li sostna li s-superjuri tiegħu waqqfuh milli jgħaddi l-informazzjoni lill-Maġistrat Inkwirenti dwar Egrant.

Joseph Muscat ma jistax jibqa' sieket dwar l-istejjer ta' inkompetenza li qed joħorġu dwar il-powerstation il-ġdida li tant kien ftaħar biha.

F'sitwazzjonijiet bħal dawn, Joseph Muscat ma jistax jibqa' jiddevja. Lanqas ma jista' jiddevja mill-fatt li ċ-Chief of Staff tiegħu qed juża kumpanija ta' martu biex jiffaċilita l-bejgħ tal-Passaporti.

Joseph Muscat ma jistax ikompli jaħrab minn din is-sitwazzjoni gravi.

Share

Pajjiżna jeħtieġ li l-Partit Nazzjonalista jkun il-vuċi tad-demokrazija

Għal darba oħra fl-istorja ta’ pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista reġa’ għandu l-missjoni li jkun il-vuċi għad-demokrazija u l-libertà. Dan qalu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt attività b’tifkira tal-31 anniversarju ta-qtil politiku ta’ Raymond Caruana fil-Gudja.

L-uniku vuċi li tista’ tqum u tieqaf lill-Gvern huwa l-Partit Nazzjonalista qal Adrian Delia. Huwa qal li min iħobb lil Malta ma jmurx ibiegħ is-sovranità ta’ pajjiżna lil Malta bħalma jagħmel il-Prim MInistru. Għall-kuntrarju, kompla Adrian Delia, min iħobb tassew lil pajjiżu ma jibżax jitkellem favur is-sewwa u l-verità.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Joseph Muscat ġabna f’sitwazzjoni fejn irridu niddefendu lil isem pajjiżna minħabba l-korruzzjoni tal-Gvern.

31 anniverasju mill-qtil ta’ Raymond Caruana

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-qtil ta’ Raymond Caruana 31 sena ilu ma ġarax b’kumbinazzjoni iżda sar f’kuntest partikolari importanti. Adrian Delia fakkar li fil-ġimgħat ta’ qabel ma seħħ dan il-qtil politiku  kien hemm Gvern li ddeċieda li parti minn Malta ma setgħetx titkellem b’mod liberu. Huwa qal li dak iż-żmien is-saltna tad-dritt kienet taħt theddida u kellha tkun il-Qorti li tiddikjara li l-Partit Nazzjonlista jista’ jinġabar iż-Żejtun.

Tletin sena ilu il-Gvern Laburista ried iżomm il-mixja tad-demokrazija f’pajjiżna, qal Adrian Delia. Huwa fakkar kif serje ta’ avvenimenti ta’ vjolenza politika, li l-Gvern ma kien għamel xejn dwarhom, wasslu għall-isparatura fuq il-Każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Gudja u ħasdet il-ħajja taż-żgħażugħ Raymond Caruana.

Wara dan il-qtil ikrah, qal Adrian Delia, il-Gvern għażel li jieħu n-naħa tal-kriminali u pprova jagħmel frame-up fuq Pietru Pawl Busuttil. Huwa qal  dakinhar mhux talli ma kienetx qed issir il-ġustizzja, iżda talli il-Gvern pprova jikkorrompi l-kors tal-ġustizzja.

L-istorja tirrepeti ruħha

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li llum qed ngħixu mill-ġdid f’sitwazzjoni b’avvenimenti u kronoloġija simili għal dak li ġara 31 sena ilu meta ġie maqtul Raymond Caruana f’Każin tal-Partit Nazzjonalista. Huwa qal li llum il-Pulizija flok jipproteġu lil min qed ifittex il-verità, jagħtu l-konfort lill-kriminal.

Adrian Delia qal li wara l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia, Joseph Muscat kien ftaħar li ġejjin l-FBI, l-interpol, u esperti oħrajn barranin biex jassistu fl-investigazzjoni, Kellha tkun id-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew, tenna Adrian Delia, li kixfet li l-Pulizija lanqas biss għandha r-rieda li tmexxi l-każ.

Il-Kap tal-Partit Nazzjoanlista qal li issa, ftit ġimgħat wara l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, qed naraw każ ta’ Jonathan Ferris li kien qed jagħmel xogħlu, mhux għalih innifsu iżda għal pajjiżu. Adrian Delia qal li għal darb’oħra l-Gvern korrot ta’ Joseph Muscat qed jintervjeni tant li s-sur Ferris issa qed jibża’ għal ħajtu.

Adrian Delia rringrazzja lil Membru tal-Parlament Ewropew David Casa tal-kuraġġ li wera minkejja li l-Gvern beda jgħajjru traditur. Huwa qal li David Casa żvela kif għandu f’idejh rapport tal-FIAU fejn jirrakkomanda li għandha tinfetaħ investigazzjoni fuq Konrad Mizzi.

L-Avukat Ġenerali għandu fuqu d-dmir bil-Kostituzzjoni li jara li jibdew il-proċeduri bil-Qorti, qal Adrian Delia. Huwa qal li l-Avukat Ġenerali mhux talli m’għamel xejn fuq dan il-każ talli ħeba dan ir-rapport.

Għażla ċara quddiem il-poplu

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu llum għandu deċiżjoni quddiemu: li jibqa’ sieket jew li jqum u jitkellem. Adrian Delia qal li minkejja li jidher faċli li noqogħdu lura biex ma nbatux transfers jew vendikazzjonijiet oħra mill-Gvern, darba jew oħra jmiss lil kulħadd.

Adrian Delia qal li pajjiżna issa qed isejjħilna mill-ġdid, u bħalma huwa ħàreġ mill-ħajja privata tiegħu biex jirrispondi għall-din is-sejħa, qal li issa jrid jistieden lin-nies biex kulħadd jagħmel il-parti tiegħu.

03.12.2017

Share

Joseph Muscat m’għandux iżjed fejn jaħrab


Il-Partit Nazzjonalista huwa kollu kemm hu maqgħud f’solidarjeta mal-Membru Parlamentaru Ewropew David Casa u f’isem il-poplu Malti jirringrazzjah tal-kuraġġ li qed juri fil-ġlieda għad-demokrazija u l-ħarsien tas-saltna tad-dritt.

Joseph Muscat m’għandux iżjed fejn jaħrab. Il-Partit Nazzjonalista jeżiġi li toħroġ il-verita dwar dan ir-rapport sigriet ta’ investigazzjoni mill-FIAU li kkonkludiet li għandhom jittieħdu passi fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi. 

Il-Prim Ministru Joseph Muscat hu responsabbli tal-kollass tas-saltna tad-dritt għaliex minflok ma keċċa lill-Ministru Konrad Mizzi u ċ-Chief of Staff f’Kastilja Keith Schembri malli inkixfu li għandhom kumpanniji sigrieti fil-Panama meta ħarġu l-Panama Papers, iddefendiehom u kompla jsaħħaħ il-pożizzjoni tagħhom. 

In-nuqqas ta’ rieda li jinvestiga min-naħa tal-Kummissarju tal-Pulizija kif ukoll min-naħa ta’ l-Avukat Ġenerali tkompli turi li m’aħniex ngħixu f’pajjiż normali. Il-Partit Nazzjonalista jtenni s-sejħa li għamel xagħrejn ilu li dawn iż-żewġ uffiċjali publiċi jirriżenjaw. Min-naħa tiegħu, il-Ministru Edward Scicluna li hu politikament responsabbli mill-FIAU għandu l-obligu li jinforma lill-poplu x’jaf dwar dan ir-rapport.

Il-Partit Nazzjonalista jinsab iżjed imħasseb li kellu jkun il-Membru Parlamentari Ewropew David Casa, assistit mill-avukat tiegħu Jason Azzopardi, li kixef dettalji dwar rapport li nżamm sigriet tant li jinsab midfun u msakkar fl-FIAU.

 

02.12.2017

Share

Il-Partit Nazzjonalista jrid jirrivoluzzjona l-Kunsilli Lokali

Wasal iż-żmien li naħsbu bis-serjetà dwar il-funzjoni tal-Kunsilli Lokali. Dan qalu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt li kien qed jindirizza Konferenza tal-Kulleġġ Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista.

Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista jrid juri viżjoni ġdida li tirrivoluzzjoni l-mod kif jopera Kunsill Lokali sabiex ikun aktar effettiv, u jtejjeb tassew il-ħajja tan-nies fil-komunitajiet.

Adrian Delia qal li qal li l-esperiment ta’ deċentreliżżazzjoni li introduċa Gvern Nazzjonaslita issa għalaq 25 sena, u minkejja li kien ta’ suċċess irridu nistaqsu mill-ġdid x’nistgħu nagħmlu biex intejjbu l-lokalitajiet tagħna. 

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa jekk il-Kunsili Lokali humiex qed jinbidlu f’bordijiet ta’ amministrazzjoni aktar milli fora li jaħdmu b’mod attiv biex jgħollu l-istandards tar-residenti tal-bliet u l-irħula tagħna.

Il-Kunsilli Lokali iridu jkunu l-katalisti li jibnu s-sens ta’ appartenenza fil-komunitajiet u jkomplu jiżviluppaw l-identità vera tal-Maltin, qal Adrian Delia. Huwa qal li l-Kunsilliera Loali għandhom ikunu vokati sabiex jagħmlu d-differenza vera. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-liġi issa jmiss li tiġi riformata b’tali mod li tħalli lill-Kunsilliera iwettqu xogħolhom.

02.12.2017

Share

Għandna obbligu li niddefendu lil pajjiżna

Il-Gvern illum mhux biss qed jabbuża mill-poter li għandu iżda qed jieħu f’idejh ukoll poter li ma jispettahx. Dan qalu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt li kien qed jindirizza Konferenza tal-Kulleġġ Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista.

Adrian Delia qal li l-Gvern qed jikser il-liġi għaliex qed jindaħal fejn, bil-liġi stess,m’għandux id-dritt li jindaħal. Huwa qal li din saret stwazzjoni perikoluża fejn f’pajjiżna qed jinkisru kull ġurnata r-regoli tad-demokrazija.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li d-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet f’Malta din il-ġimgħa tkompli żżid mal-preokkupazzjoni li għandhom in-nies f’pajjiżna. Adrian Delia qal li filwaqt li d-delegazzjoni ġiet biex suppost isserraħ ras il-Parlament Ewropew, f’isem iċ-ċittadini sħabna Ewropej, li s-saltna tad-dritt f’Malta hija rispettata, il-membri tad-delegazzjoni marru lura aktar imħassba.

Joseph Muscat qed jipprova jilgħab il-karta li mn jitkellem favur is-sewwa huwa traditur ta’ pajjiżu, qal Adrian Delia. Iżda l-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f’din is-sitwazzjoni għandna obbligu li nipproteġu lil pajjiżna. Huwa qal li għandna dmir li nitkellmu biex niddefendu d-demokrazija tagħna u Joseph Muscat ma jistax jibqa’ jidħaq bin-nies meta jiġġustifika s-skiet u s-silenzju.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa ta’ niket li d-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew minflok Korp tal-Pulizija li qed jagħmel dmiru sabu nuqqas ta’ rieda. Huwa qal li dan jikkuntrasta sew mal-istampa li pprova jagħti il-Prim Ministru meta qal li qed jitlob l-għajnuna ta’ esperti barranin.

Adrian Delia qal li din mhix logħba partiġġjana u fil-fatt l-akbar kritiku ta’ Joseph Muscat hija l-Kap tad-Delegazzjoni Ana Gomes li tagħmel parti mill-famijla politika tal-Partit Laburista stess. 

Il-Kap ta-Partit Nazzjonalista qal L-Avukat Ġenerali lanqas ma jista’ jibqa’ jabdika minn dmirijietu u jekk ma jridx jagħmel xogħlu, il-Prim Ministru għandu jieħu r-responsabbiltà ta’ dan kollu. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-gravità tas-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha titlob li nitkellmu dwarha f’kull opportunità u qal li huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ser ikompli jinsisti b’vuċi waħda biex jara li l-Gvern ma jibqax jaġħmel ħsara lil pajjiżna.

02.12.2017

Share

Il-Maġistrat Aaron Bugeja jilqa’ talba biex jieħu pussess tal-informazzjoni kollha dwar PanamaPapers disponibbli mill-awtoritjiet Ġermaniżi

Stqarrija għall-istampa minn Simon Busuttil MP

Nhar it-Tlieta filgħodu, permezz tal-avukat Jason Azzopardi, jiena preżentajt rikors quddiem il-Maġistrat Aaron Bugeja li fih tlabtu jieħu pussess minnufih tal-informazzjoni kollha li l-awtoritajiet Ġermaniżi ħabbru li għandhom f’idejhom mill-PanamaPapers b’konnessjoni ma’ Malta.

Kif inhu diġa magħruf, il-Maġistrat Bugeja bħalissa għaddej b’inkjesta dwar il-kumpanija Egrant u kwistjonijiet oħra marbuta ma’ PanamaPapers.

L-istess rikors għamiltu wkoll lill-Maġistrat Natasha Galea Sciberras li għaddejja b’inkjesta dwar allegat ħasil ta’ flus minn Keith Schembri dwar bejgħ ta’ passaporti kif ukoll il-Maġistrat Josette Demicoli li għaddejja b’inkjesta dwar allegat ħasil ta’ flus minn Keith Schembri u Adrian Hillman. 

Dawn it-talbiet għamilthom sabiex nassigura li l-informazzjoni f’idejn l-awtoritajiet Ġermaniżi tgħaddi b’mod sħiħ f’idejn il-Maġistrati inkwirenti bla ma tintmiss jew titbagħbas bl-ebda mod. 

Il-bieraħ, fuq talba tal-Maġistrat Bugeja, jiena xehedt bil-ġurament dwar it-talba tiegħi. 

Illum, il-Maġistrat Aaron Bugeja laqa’ t-talba tiegħi u informani li se jagħmel kuntatt dirett mal-awtoritajiet ġudizzjarji Ġermaniżi sabiex dawn jipprovdulu kopja awtentika tal-informazzjoni li huma għandhom fil-pussess tagħhom mill-Panama Papers u dan sabiex din l-informazzjoni tkun miġbura, preżervata u analizzata fl-inkjesta tal-Maġistrat. 

Huwa ta’ għajb li f’pajjiż is-saltna tal-liġi qed tiġi mkasbra mill-Prim Ministru nnifsu hekk kif setgħet tara b’għajnejha id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew proprju llum. La darba il-Prim Ministru għadu jinsisti li ma jieħu l-ebda azzjoni fil-konfront ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri, anzi li jżommhom fil-Kabinett tiegħu, l-unika triq li fadal biex tkun tista ssir ġustizzja hija li ċittadini bħali jieħu l-kwistjoni direttament il-Qorti. 

Nesprimi s-sodisfazzjon tiegħi li din it-talba intlaqgħet mill-Maġistrat Bugeja u nittama li din l-informazzjoni twassal biex tkun tista’ ssir ġustizzja fuq l-iskandlu ta’ Panama li fih l-aktar żewġ persuni viċin il-Prim Ministru inqabdu b’kumpanija sigrieta fil-Panama. 

Simon Busuttil

Deputat tal-Partit Nazzjonalista

 

01.12.2017

Share

Il-Prim Ministru jġorr ir-responsabbiltà politika għas-sigurtà ta’ Jonathan Ferris

Annessa: L-ittra mibgħuta lill-Prim Ministru.

Il-Ministru Carmelo Abela għandu jirriżenja minnufih

II-Prim Ministru huwa obbligat li jassigura l-għola protezzjoni, mhux biss tal-liġi iżda wkoll tal-forza tal-Ordni, għal Joanthan Ferris, il-familja, u l-proprjetà tiegħu. Dan qalu l-Kap tal-Oppżizzjoni Adrian Delia waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament.

Adrian Delia qal li huwa se jibgħat ittra lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex jindikalu li, fid-dawl ta’ dak li ġie żvelat f’dawn l-aħħar ġanet, huwa qiegħed jgħabbih bir-reposnsabbiltà politika għas-sigurtà ta’ Jonathan Ferris.

Adrian Delia qal li wara li l-Oppożizzjoni ilha tistaqsi għall-informazzjoni fil-Parlament, issa ġie żvelat li kien il-Ministru Carmelo Abela li ndaħal fix-xogħol tal-Pulizija. Il-bieraħ, qal Adrian Delia, il-Ministru Carmelo Abela nnifsu ħareġ stqarrija li kkonfermat dan l-indħil bħalma kien sostna Jonathan Ferris stess. 

L-Oppożizzjoni qiegħda għalhekk, tenna Adrian Delia, issejjaħ għar-riżenja b’mod immedjat tal-Ministru Carmelo Abela. Jonathan Ferris kien qed jagħmel indaġni bħala uffiċjal tal-Pulizija meta dan sab indħil mill-Ministru responsabbli mill-Korp, qal Adrian Delia.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li l-istess Jonathan Ferris, din id-darba bħala impjegat tal-FIAU, safa mkeċċi ħesrem minn xogħlu hekk kif kien miexi biex jinvestiga lill-għola uffiċjali, inkluż lill-Prim Ministru nnifsu. Adrian Delia qal li filwaqt li qiegħed jara kif jiġġieled għad-drittijiet tiegħu u jipproteġi l-informazzjoni li kellu, is-sur Ferris issa jinsab beżgħan għas-sigurtà tiegħu nnifsu u tal-familja tiegħu.

Il-kriminalità issa qed tikkmanda hi, sostna Adrian Delia. Huwa qal li l-każ ta’ Jonathan Ferris irid jittieħed f’kuntest fejn meta jinqatlu l-persuni f’pajjiżna jibqa’ ma jinstab responsabbli ħadd. Huwa tat-tkexkix li Jonathan Ferris jistqarr li qed jagħmel preparazzjonijiet f’każ li jiġi maqtul, qal Adrian Delia.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li minkejja din is-sitwazzjoni inkwietanti, il-Prim Ministru jibqa’ sieket u ma jgħid xejn. Għal darb’oħra għandna persuna li qed tistqarr li ħajjitha qiegħda f’perklu, tenna Adrian Delia. Huwa qal li l-ħajja ta’ Jonathan Ferris u tal-qraba tiegħu għandhom jiġu protetti, bħalma għandha tiġi protetta l-informazzjoni li ghandu s-sur Ferris.  Adrian Delia qal li dan ma jridx isir biss fl-interess tal-familja Ferris, iżda wkoll fl-interess nazzjonali u huwa għalhekk li qiegħed jgħabbi lill-Prim Ministru bir-responsabbiltà politika għall-ħajja ta’ Jonathan Ferris.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni kien akkumpanjat mill-Viċi-Kap għall-Affarijiet Parlamentari David Agius, mill-Kelliem għall-Intern u s-Sigurtà Beppe Fenech Adami, u mill-Kelliem għall-Ġustizzja Jason Azzopardi.

30.11.2017

Share