Huwa car li toroq iktar wisajn ma jnaqsux it traffiku. Nisugerixxi 2 soluzjonijiet. 1) mini li jnaqsu il hin ta l-ivjaggar u ma jihdux art. Ez min marsa hamrun bypass al mosta jifrankaw hafna traffic mic centru, jew mina mix xemxija sac cirkewwa tnaqqas it traffiku mil mellieha. 2) mass transport - subway andu diversi limitazjonijiet fic cokon ta Malta imma jek xi hadd jara x'qed jamel Elon Musk bil kumpanija Boring fejn tunnels u karozzi automatici zghar jahdmu b'eletriku iwasslu min post ghal iehor. Din tkun iktar viabli ghal Malta ax tista issir gradwalmenr u jifthu rottot skond il bzonn.