Wara l-stunt politiku li sar min kandidat fl-attivita ta' l-gheluq tal-festi tal-indipendenza, ahna in-nies irridu naraw Il-partit nazzjonalista jrabbi kuragg u jiehu stand kif xieraq. Dan l-stand ghandu jkun car u ekwivoku li Malta l-ewwel, Il-partit it-tieni. Hemm bzonn jkun hemm repirkossjunijiet cari halli dan il-loghob kollu jinqata. Min hemm fil-partit bhalissa li lest jiehu decizzjoni iebsa? In-nies kif tridom jafdaw il-partit nazzjonalista meta jaraw li lanqas ahna biss kapaci niehdu decizzjonijiet fuq nies 'taghna' stess?