Tigi ikkalkulata paga fejn wiehed jista mhux biss jezisti bil minimum wage izda jista jghix hajja aċċettabbli u dinjituza ghaz zmien tal llum. Din kienet wegħda li għamel JM tmien snin ilu, izda li umbghad ma kellux il kuragg jiffaċċja l employers. Nemmen li jekk din tkun diskussa b'mod matur mal MCESD min issa, biex tkun tapered in fi ftit zmien, u tkun feasible ghal employers din tista tkun flagship tal proposti ghal elezzjoni ghal PN. Ovjament din, bħal kwalunkwe proposta oħra ghandha tkun costed, dettaljata u spjegata sabiex din il weghda tkun kredibbli.