Nissuggerixxi li tiffokaw ftit fuq il gbir ta liskart, sistema falluta 100% taht il PL. Trakkijiet kolla joqtru li nittnu t toroq kolla spacjalment Bugibba, San Pawl area. Ma ninsewx il kampanja laburista fuq il maghtab qabel 2013! Nissuggerixxi wkol biex tahdmu ghal skema mil fondi EU sabiex kull propjeta tinata systema ta RO ghal ilma tax xorb u bhekk nehilsu min hafna plastic. Grazzi