Isir trasport bhal-shuttle service min nahat ta Haz-Zabbar u l-akwati u jitiehdu hdejn il-lanca tal-Birgu u min hemm ghal Belt jitilghu l-lift u jaslu fil-qalba tal-Belt minghajr ma juzaw il-karozza taghhom.