Mela f mater dei kien hemm out patients ghal min ibati Mon mard mentali u ISSA tajjeb li Dan mexa fil komunita imma li ma nistax nifhem Hu kif hekk jien kont that konsulent X u ilni Zmien taht idejh fil kommunita jibatuni ghand konsulent y ghqx Hu Biss qieghed jaghti servizz Tal gvern fil area tieghi. Kif ukoll kien hemm sala mater DEI ghal kazijiet acute li mhux severi u kienet short stay ward u ISSA minhabba l vivid inalqet b konkluJoni li pazzjenti li ma ghandhimx bzonn ikunu go sptar Monte Carmel qed jintbatu hemm. Gvern nazzjonalista bi hsibu jaghmel xi Haga dwar din. Kien jezisti crisis team mater dei ghal Mon ibati min sahha mentali u ttih crisis ISSA Dan spicca fix xejn X ini l strategija Tal parrot nazzjonalosta dwar Dan.