Jien nemmen illi illum aw hafna blocks ta flats. U dawn ovja ghandom common parts bil lifts. Jien nqis il common parts parti mir residenza tal persuna u ghalhekk nemmen illi ir rata per unit tal kontijiet tad dawl tal komun anda tkun bhal tad djar u mhux rata ghola. Ma ser jintilef xejn ax mhux se tatu xejn b xejn lil hadd izda per unit jithallas inqas. Id differenza fil kont ha tkun ftit ax common parts ma jkuj hafna gholi imma jekk thabruwa in terms of % it will look good. Ara kemm hemm familji jghixu fi blocks ta flats Thanks