ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Maġġoranza tal-Kunsilliera tal-Partit Laburista f’Marsakala ivvutaw kontra mozzjoni mressqa mill-Kunssilliera tal-Partit Nazzjonalista li titlob lil Gvern jirritorna l-art taż-Żonqor lura lin-nies. Waqt laqgħa tal-Kunsill Lokali ta’ din il-ġimgħa il-Kunsilliera f’isem il-Partit Nazzjonalista John Baptist Camilleri. Charlot Cassar u Sandro Gatt ressqu mozzjoni li ssejjaħ lill-Gvern biex jieħu l-art mogħtija lil Sadeen Group biex fuqha jibni l-Università Amerikana ta’ Malta.

Il-Mozzjoni tressqet wara li sar magħruf li din l-AUM irnexxielha tattira biss 14-il student u qed tkeċċi l-istaff akkademiku. Minkejja dawn il-fatti kollha l-Kunsilliera kollha tal-Partit Laburista għajr għal-viċi Sindku Desiree Attard ivvuttaw kontra il-mozzjoni mressqa mill-Kunsilliera Nazzjonalisti biex il-Gvern jintervjeni u jieħu lura l-art fiż-Żonqor qabel ikun tard wisq.

Hija ħasra li l-Gvern ta’ Joseph Muscat u l-maġġoranza Laburista f’Marsakala qed ikomplu jwebbsu rashom kontra l-interess tar-residenti ta’ Marsaskala meta jidher ċar li l-università ta’ Sadeen ma teħtieġx l-art fiż-Żonqor.

19.01.2018