ŻOMM AĠĠORNAT:

Dwar ix-xoljiment uffiċjali tal-ftehim li ħoloq il-Forza Nazzjonali

 

Peress li l-Partit Nazzjonalista (PN) u l-Partit Demokratiku (PD) kienu ffirmaw ftehim fejn qablu li jifformaw Forza Nazzjonali, li permezz tagħha jkunu jistgħu jippreżentaw lista ta’ kandidati komuni għall-elezzjoni ġenerali bil-għan li sussegwentament jiġi ffurmat Gvern li jieħu deċiżjonijiet fl-interess nazzjonali; u

Peress li fl-elezzjoni ġenerali ta’ Ġunju 2017, il-Forza Nazzjonali ma rebħitx il-maġġoranza neċessarja biex tifforma Gvern kif intenzjonat;

Niddikjaraw li din l-allejanza issa hija xolta u li kull forma ta’ koperazzjoni mar-rappreżentanti tal-Partit Demokratiku issir biss skont il-każ u b’każ każ.

 

Proponent

Clyde Puli MP, Segretarju Ġenerali PN

 

Sekondanti

L-Uffiċjali u l-Membri kollha tal-Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista

 

15/12/2017