ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista (FOIPN) jemmen li huma għallkollox inaċċettabbli l-kummenti ta’ ġustfikazzjoni li għadda il-Ministru Michael Farrugia dwar każ ċar ta’ vjolenza domestika. Jekk għall-Ministru huwa aċċettabbli li persuna li tahdem siegħat twal tista’ twettaq vjolenza domestika, mela allura l-Ministru mhux il-persuna idoneja li tkun responsabbli mill-Korp tal-Pulizija li suppost jipproteġi lill-vittmi ta’ vjolenza domestika.

L-FOIPN iqis dawn il-kummenti bħala inaċċettabli u li l-Ministru Farrugia għandu jerfa’ r-responsabbiltà politika ta’ dawn il-kummenti.

FOIPN

04.01.2018