ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista jinnotta b’dispjaċir li s-suppost transparenza ta’ dan il-Gvern hi biss kelma li jħobb juża mingħajr ma jattwa. Dalgħodu il-Gvern ta’ Joseph Muscat ma tax konferma li lest li issir diskussjoni mill-aktar miftuħa fil-Kumitat Permanenti  għas-Saħħa dwar il-kuntratt u l-konċessjoni dubjuża li l-Gvern ta lill-kumpanija VGH għall-privatizazzjoni ta’ tliet sptarijiet.

Il-Gvern jidher li ma jridx li d-diskussjoni issir f’dan il-Kumitat għax ma jridx li jipparteċipaw l-istakeholders kollha fejn ikunu jistgħu jsiru il-mistoqsijiet relevanti u jingħataw t-tweġibiet dak l-ħin stess kif isir f’kull Kumitat Parlamentari.

L-Oppożizzjoni mhix kontra li jsir dibattitu wkoll fil-Plenarja. Dan ifisser li filwaqt li fid-diskussjoni fil-plenarja jitkellmu biss id-deputati mingħajr l-involviment tal-istakeholders ewlenin, fil-Kumitat ikun jista’ jiġi mistieden u jitkellem kulmin hu nvolut flimkien mad-deputati kollha taż-żewġ naħat tal-Kamra.

Hi għalhekk l-insistenza tal-Gvern li jrid li d-diskussjoni issir biss fil-Plenarja u imkien aktar.

Dan il-fatt juri biss li l-Gvern għandu x’jaħbi dwar dan l-kuntratt dubjuż li jinkludi fost l-oħrajn il-bejgħ tal-apparat kollu tat-tliet sptarijiet għal Ewro wieħed biss.

Il-Partit Nazzjonalista jinnotta wkoll li l-Gvern qed itawwal biex jiddiskuti l-mozzjoni mressqa mil-Oppożizzjoni Nazzjonalista biex l-poplu Malti u Ghawdxi jieħdu lura l-art ODż fiż-Żonqor.

Waqt il-laqgħa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra dalgħodu ħareġ ċar li l-Gvern għandu x’jaħbi f’dawn il-kwistjonijiet.

David Agius

Vici Kap ghall-Affarjiet tal-Parlament

Robert Cutajar

Whip tal-Opozizzjoni

06.01.2018