ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-fatt li l-eks Ministru Laburista u eks konsulent għall-Ministru għal Għawdex Joe Debono Grech se jkun akkużat quddiem il-Qorti minħabba li hedded lil uffiċjali tal-Pulizija turi f’liema livell waqa’ dan il-Gvern.

Għaġir bħal tal-eks ministru Debono Grech, li xahar ilu għadu kif ingħata Ġieh ir-Repubblika jikkonferma t-tnawwir fl-istituzjonijiet tal-Ordni f’pajjiżna. Din hija l-kultura li daħħal il-Gvern t’Joseph Muscat fejn min iħossu potenti jabbuża mill-pożizzjoni tiegħu għax jaf li għandu l-protezzjoni.

Il-fatt li l-ħaddiema ma jistgħux iwettqu dmirijiethom fil-konfront ta’ mingħandu l-poter hija korruzzjoni fiha nnifisha. SĦPN tappella lill-ħaddiema Maltin sabiex ma jibżgħux jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom.

SĦPN

09.01.2018