ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Gvern qed ikompli jiġġieled mal-unions tal-ħaddiema Maltin u issa jmiss lis-social workers impjegati mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Dawn il-ħaddiema joffru servizz importanti u sensittiv ħafna u meta l-Gvern jonqos lil dawn il-professjonisti jkun qed jonqos ukoll lill-uliedna.

Il-professjonjiet tal-kura huma oqsma li jinbidlu kontinwament u għalhekk l-investiment fl-iżvilupp professjonali tagħhom għandu jkun prijorità għal Gvern li jemmen tassew f’edukazzjoni inklussiva u ta’ kwalità.

Bħalma issa ndunaw ħaddiema oħra bħall-għalliema fl-iskejjel pubbliċi u fl-MCAST, l-ispiżjara tal-POYC, l-esperti tal-kura fil-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS), u il-professjonisti mediċi, il-Gvern ta’ Joseph Muscat iwiegħed ħafna u jghaddi n-nies biz-zmien.

Il-Gvern għandu jieqaf iwebbes rasu mal-Unions u l-ħaddiema li dawn jirrapreżentaw u jibda jittrattahom bir-rispett li jixirqilhom. L-attenzjoni tal-professjonisti għandha tkun fuq dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà u mhux fuq gvern li jrid jissielet magħhom.

Clyde Puli

Kelliem għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali

25.01.2018