ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia llum assenja rwoli ġodda lill-Membri Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista bħala kelliema tal-Oppożizzjoni f’diversi oqsma.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li wara li beda proċess ta’ ħidma intensiva biex issaħħaħ l-istruttiri tal-Partit Nazzjonalista issa qed iniedi reshuffle li tirrifleti l-mod ġdid ta’ kif se jaħdem fil-Parlament. Dan se jkun qed jirrifletti l-politika ċara tiegħu ta’ partit pożittiv u Oppożizzjoni b’saħħitha. Huwa qal “Nafu fejn irridu mmoru u nafu kif irridu naslu. Se nsahhu l-ġlieda kontra l-korruzjoni imma se nidddedikaw l-istess enerġija biex nindirizzaw il-ħtiġijiet ta’ kuljum tal-familji tagħna  u tal-persuni  vulnerabbli.”

Adrian Delia qal li din ir-reshuffle għandha bħala l-bażi tagħha numru ta’ prinċipji: Din hija Oppożizzjoni u Partit li:

·         tħares bis-serjetà il-Ġid Komuni u l-wirt tal-Ġenerazzjonijiet Futuri bi protezzjoni ċara tal-ħajja umana u inizjattivi ambjentali;

·         tqiegħed liIl-Persuna Umana fiċ-ċentru tal-politika tagħha b’opportunitajiet għall-kulħadd u wens lill-vulnerabbli;

·         għandha Viżjoni Ċara ta’ Ippjanar serju għall-Futur Ekonomiku, Soċjali u Infrastrutturali;

·         Innovazzjoni b’policy areas ġodda li huma kompletament injorati mill-Gvern bħall-ġlieda kontra s-solitudni, saħħa mentali, green initiatives u good governance.

 

Adrian Delia                                                         Kap tal-Oppożizzjoni u Kelliem tal-Ġustiizzja

David Agius                                                          Viċi Kap għall-Affarijiet Parlamentari u Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Enerġija u Immaniġġjar tal-Ilma

Robert Arrigo                                                        Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit u Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar it-Turiżmu

Clyde Puli                                                              Segretarju Ġenerali u Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Edukazzjoni, Żvilupp Uman u Ħiliet għas-Seklu 21

Robert Cutajar                                                     Whip u Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Kunsilli Lokali, Komunitajiet u Fondi Ewropej

Frederick Azzopardi                                            Deputy Whip u Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Edukazzjoni u Affarijiet Soċjali f’Ghawdex

Karol Aquilina                                                      Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar ir-Riformi fis-Servizz Pubbliku, Ċittadinanza u s-Simplifikazzjoni tal-Proċessi

Jason Azzopardi                                                  Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Ambjent, Affarijiet Marittimi u Green Initiatives

Ivan Bartolo                                                         Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Akkomodazzjoni Soċjali, il-ġlieda Kontra l-Faqar, is-Solitudni u l-Esklużjoni Soċjali

Toni Bezzina                                                        Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Trasport u Infrastruttura

Simon Busuttil                                                     Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Good Governance

Claudette Buttigieg                                             Kelliema tal-Oppożizzjoni dwar Drittijiet Indaqs, Libertajiet Ċivili u Drittijiet taċ-Ċittadin u Deputy Speaker

Ryan Callus                                                          Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar iż-Żgħażagħ, l-iSport u l-Ġlieda kontra l-Obeżità

Therese Comodini Cachia                                 Kelliema tal-Oppozizzjoni dwar il-Media u l-Kultura u l-Identità Nazzjonali

Mario de Marco                                   Kelliem tal-Oppozizzjoni dwar il-Finanzi

Kristy Debono                                                      Kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-Ekonomija, is-Servizzi Finanzjarji u l-Innovazjoni

Maria Deguara                                                     Kelliema tal-Oppożizzjoni dwar Anzjanità Attiva, Persuni b’Diżabilità u l-Ġlieda kontra d-Dipendenzi u l-Vizzji

Beppe Fenech Adami                                         Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-Sigurtà Nazzjonali u l-Ġlieda kontra l-Kriminalità

Mario Galea                                                         Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-Saħħa Mentali, d-Dementia, Kura fil-komunità, d-Diabete, u d-Drittijiet tal-Annimali

Karl Gouder                                                          Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali

Claudio Grech                                                      Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Benesseri tal-Familja, Solidarjetż Soċjali, Pensjonijiet, Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-Ġuf

Carmelo Mifsud Bonnici                                   Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Marthese Portelli                                                  Kelliema tal-Oppozizzjoni dwar Proġetti Kapitali, l-Ippjanar u s-Suq tal-Propjetà

Chris Said                                                              Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Għawdex u r-Riforma Kostituzzjonali

Hermann Schiavone                                           Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Djalogu Soċjali, Volontarjat u s-Socjetà Ċivili u l-Kuntatt man-nies

Stephen Spiteri                                     Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-Saħħa

David Stellini                                                        Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Affarijiet Ewropej u Brexit

Edwin Vassallo                                                    Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-Self Employed, Negozji Żgħar, Ko-operattivi, Biedja u Sajd

03.02.2018