iltqajt ma persuna li tahdem go dar tal anzjani, privata mhux tal gvern, u qaltli li f jum tal votazzjoni, anzjani li jkollhom dimenzja johduhom bil fors biex jivvutaw. tghidilhom ghalxejn ghax ma tikkomunikax povra anzjana. umbad johorgu mill kamra u jghidulha qed tara kif ivvutat, li tkun haga impossibli. nixtieq li f jum il votazzjoni ikun hemm kummissarji ta stoffa li jaraw hux qed isir kollox sew, specjalment ma dawn il povri anzjani. niftakkru li ghandna bzonn kull vot. grazzi