please hudu hsieb li minn imur bhala kummissarju fid djar tal anzjani ikun ftit ta stoffa. wahda li tahdem go wahda minn dawn djar qaltli li nies bid dimenzja, li msieken lanqas ikunu jafu x qed jigri, johduhom biex jivvutaw, u meta qaltilhom li dawn ma jafux, johorgu mill kamra u jghidulha qed tara kif ivvutaw!!. please hudu hsieb li dawn ma jsirux, niftakru li kull vot joghod. grazzi