nixtieq nara dan il wirt Malti jigi restawrat. Hemm hafna mezzi kif. Dawk ta l ghelieqi, jistaghu isebbhu il kampanja u l-uzu taghhom huwn eko friendly. Dawk tal gebel, ikunu attrazzjoni sabiha ghat turizmu.