Taxxa ta succesjoni ghandna titnehha minnufih,bizzejjed tkun ilek thallas omrok kollhu.Grazzi