ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista jippreenta dokument dwar ir-riforma tal-Kunsilli Lokali

“In-nies jixriqilhom li jkollhom Kunsilli Lokali li jservu bl-aħjar mod lir-residenti fl-ibliet u l-irħula madwar Malta u Għawdex.” Hekk qal id-Deputat Robert Cutajar waqt it-tnedija tad- dokument ta’ proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar il-Kunsilli Lokali, sabiex tonqos il- burokrazija u jservu lin-nies aħjar.

Robert Cutajar fakkar kif 25 sena ilu kien il-Partit Nazzjonalista li welled il-Kunsilli Lokali biex ikun hawn deentralizzazzjoni tal-poter, li jkun ta’ servizz u aktar qrib tan-nies. Huwa qal li l-Kunsilli Lokali rnexxew u n-nies huma kapai li jipparteipaw bl-aħjar, fil-proess demokratiku sabiex jeleġġu r-rappreentanti li jridu fil-Kunsilli Lokali. Sfortunatament ida f’bosta lokalitajiet qed tidied il-mewa tal-kriminalità u għalhekk is-sigurtà għandha tii indirizzata.

Il-Partit Nazzjonalista qed jippreenta wkoll proposti biex il-finanzi pubblii jiu investiti fil- lokalitajiet. Dan għaliex il-Kunsilli Lokali qed ibatu minn nuqqas ta’ fondi. Il-Partit Nazzjonalista jrid li l-fondi pubblii jitgawdew min-nies fil-lokalitajiet fejn huma jgħixu u fost il-proposti mressqa ie propost li fl-aħħar tliet xhur ta’ kull sena, il-Gvern joħroskema b’fondi addizzjonali mal-fondi regolari li l-Kunsilli jingħataw.

Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi wkoll li parti mid-dħul li jii ġġenerat fil-lokalità, bħall-uu tal-art u l-permessi, tmur għand il-Kunsill Lokali. Dan biex il-Kunsilli Lokali jkunu jistgħu jaħdmu aħjar u nassiguraw li jkollhom fondi biżżejjed biex ħidmithom tissaħħaħ.

Charles Bonello qal li filwaqt li għall-Partit Nazzjonalista, l-Kunsilli Lokali nħolqu biex iservu lin-nies, il-Partit Laburista jaħseb li qegħdin hemm biex iservu lill-Gvern. Hija ħasra li l-Gvern qed inaqqas il-poteri li kellhom il-Kunsilli.

Huwa spjega li permezz tad-dokument dwar il-Kunsilli Lokali, il-Partit Nazzjonalista jrid jara li l-Kunsilli Lokali jkollhom aktar awtorità biex iservu aħjar lin-nies u jsolvu l-problemi fil- lokalitajiet. Id-dokument jinkludi numru ta’ proposti għal emendi fl-Att tal-Kunsilli Lokali sabiex nassiguraw ħidma aħjar tal-Kunsilli favur ir-residenti.

Pierre Portelli spjega kif il-Kulleġġ Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista (KKLPN) ħadem fil- qrib għat-tfassil tad-dokument kemm permezz ta’ workshops kif ukoll b’konferenza nazzjonali li saret għall-kunsillieri. Huwa qal li l-Kunsilli Lokali kienu vilupp poittiv u għalhekk il-Kunsilli jixirqilhom li jkollhom aktar fondi sabiex verament jkunu jistgħu jwettqu aktar proetti għan-nies.

Id-dokument dwar il-Kunsilli Lokali tal-Partit Nazzjonalista huwa mqassam fuq ħames prinipji ewlenin li fost l-oħrajn jikkonernaw l-amministrazzjoni tal-Kunsilli, u s-sigurtà fil- lokalitajiet. Prinipji oħra jikkonernaw aktar koperazzjoni bejn il-Kunsilli Lokali f’rejuni, aktar flus allokati lilhom u kif il-Kunsilli jistgħu jgħinu fil-problemi sojali li jkun hemm fil- lokalitajiet.

Robert Cutajar

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Kunsilli Lokali, Komunitajiet u Fondi Ewropej

Charles Bonello

Kordinatur tal-Kunsilli Lokali

Pierre Portelli

President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali Partit Nazzjonalista (KKLPN)

04.04.2018