Skip to main content

Kun il-bidla

Grazzi talli għamilt l-ewwel pass biex toħloq ġejjieni aħjar.

Għandna xorti kbira li post sabiħ bħal Malta huwa darna, iżda jekk mhux ħa ssir bidla malajr, se nitilfu kull ħaġa li ħdimna tant għaliha.

Għandna aktar flus f’butna, iżda l-prezzijiet qed jogħlew u l-fatt li l-ekonomija tagħna spiċċat fuq il-Lista l-Griża jhedded ix-xogħlijiet, il-pagi u l-investiment.

L-infrastruttura tagħna tjiebet, iżda ppjanar ħażin qed jeqred is-sbuħija ta’ Malta.

Il-kura tas-saħħa tagħna hija mill-aqwa iżda saħħitna hija agħar minn qatt qabel.

Hemm nuqqas serju ta’ investiment fis-settur tal-edukazzjoni u fis-sistema tal-ġustizzja tagħna. 

It-taxxi qed jinħlew fuq l-inkompetenza u l-korruzzjoni.

Wasal iż-żmien li niktbu kapitlu ġdid. U wasal iż-żmien li ċ-ċittadini Maltin jiktbu d-destin tagħhom stess.

Merħba f’dar il-bidla. Ninsabu hawn biex immexxu t-triq, iżda rridu nibnu l-viżjoni tagħna bl-ideat tiegħek.

Din hi l-opportunità tiegħek li tkun il-bidla.


Be the change

Thank you for taking the first step to creating a better future.

Malta is an amazing place to call home, but unless we make a change soon, we could lose everything we’ve worked so hard to gain. 

We have more money in our pockets, but prices are shooting up and our economy’s greylisting threatens jobs, wages and investment.

Our infrastructure has improved, but bad planning is destroying the beauty of Malta and Gozo.

Our healthcare is state of the art but our health is worse than ever. 

Our education sector and justice system are seriously lacking investment.

Taxes are being wasted on incompetence and corruption.

It’s time for a new chapter to be written. And it’s time for Maltese citizens to write their own destiny. 

Welcome to the home of change. We are here to lead the way, but we want to fuel our vision with your ideas. 

This is your chance to be the change.

Partit Nazzjonalista - Kun il-Bidla: Ipparteċipa

Il-bidla tibda hawn...

Inkiteb biex tissieħeb fil-kampanja.

Din hija kampanja min-nies biex Malta tinbidel għall-aħjar. U dan huwa l-ewwel pass tiegħek biex issir parti minn din il-bidla.

Inkiteb hawn. Hekk kif tinkiteb, tista’ toħloq il-kont tiegħek, ittella’ ritratt, u tibda taqsam magħna s-suġġerimenti tiegħek.

Għidilna jekk teħtieġ xi għajnuna.

 


The change starts here…

Sign up to join the campaign.

This is a grassroots campaign to change Malta for the better. And this is your first step to becoming part of that change.

Sign up here. Once you’re subscribed, you can create your own account, upload a photo, and start sharing your suggestions.

Let us know if you need any help.

 

Will you sign up?

Partit Nazzjonalista - Kun il-Bidla: Agħti Suġġeriment

Għandek suġġeriment tajjeb?

Aqsam l-ideat tiegħek hawn

Għandek idea speċifika dwar kif Malta tista’ ssir post aħjar?

Forsi għandek suġġeriment dwar kif intejbu l-inħawi tiegħek, jew kif il-PN jista’ jsir aktar effettiv.

Dejjem emminna fil-mod kif insaħħu ċ-ċittadin biex itejjeb il-ġid komuni.

Irridu nibdlu dawn l-ideat f’realtà. Allura aqsamhom hawn u ibni fuq is-suġġerimenti ta’ nies oħra.

Segwi t-tweġibiet uffiċjali tagħna hawn.

 

Avviż

L-amministraturi ta' din il-websajt jirriżervaw id-dritt li jneħħu suġġerimenti li fihom profanità, omofobija, sessiżmu, aggressjoni jew instigazzjonijiet ta' vjolenza.

 


Got a great suggestion?

Share your ideas here

Do you have a specific idea about how to make Malta a better place? 

Maybe you have a suggestion about how to improve your neighbourhood, or how PN can become more effective.

We have always believed in empowering citizens to improve the common good. That’s why your ideas are so important.

We want to turn these ideas into reality. So share them here and build on other people’s suggestions.

Watch this space for our official replies.

 

Disclaimer:

The admins of this website reserve the right to remove suggestions that contain profanity, homophobia, sexism, aggression, or instigations of violence.

 

Sign in to add your suggestion

Anonymous
Sign in with or
Don't have an account? Click here to create one.
Please check your e-mail for a link to activate your account.
Sort posts by
or filter for posts tagged with

Kun il-Bidla Join Partit Nazzjonalista
Kun il-Bidla Join Partit Nazzjonalista