ŻOMM AĠĠORNAT:

Jibda’ l-ewwel programm ta’ formazzjoni politika għa-għaagħ

“Il-Partit Nazzjonalista fetaħ il-bibien għal parteipazzjoni aktar wiesgħa ta-għaagħ u għalhekk qed jagħti li-għaagħ it-taħriu l-ispazju sabiex jipparteipaw fid-deijonijiet politii tal-pajji.”, hekk qal is-Segretarju enerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli meta illum nieda l-programm ta’ formazzjoni politika għa-għaagħ Future Leaders.

Future Leaders huwa programm ta’ taħriu vilupp għa-għaagħ li għandhom bejn l-14 u l-24 sena, u li għandhom aspirazzjoni li jidħlu għall-ħajja politika. Dan il-programm qed isir flimkien mal-AAD, mal-Fondazzjoni Konrad Adenauer u bis-sehem ta’ politii b’esperjenza u esperti oħrajn f’dan il-qasam.

Dan il-programm se jkun qed jinkludi sessjonijiet dwar il-fehmiet baii tal-Partit Nazzjonalista b’kuntrast ma twemmin ieħor, il-politika bħala servizz, sessjonijiet interattivi dwar temi politii, kif tidher u titkellem fil-pubbliku b’kunfidenza u tiddibatti, kif tagħmel kampanja politika, kummentarju u analii politika. Se jkun hemm ukoll sessjonijiet dwar kif taħdem il-midja, l-uu tal-mezzi sojali fil-politika u kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Future Leaders se jkun qed jinkludi wkoll workshops li jidħlu aktar fid-dettall.

Is-Segretarju enerali Clyde Puli qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen fi-għaagħ għaliex huma l-futur tal-pajjiu jistgħu jagħmlu d-differenza permezz tal-enerija tagħhom. Huwa għalhekk li Future Leaders huwa wieħed minn diversi inizjattivi għall-parteipazzjoni ta- għaagħ fil-Partit Nazzjonalista.

Permezz ta’ Future Leaders, dawk li se jipparteipaw f’dan il-programm se jingħataw l- opportunità ta’ shadowing uffijali u politii fi ħdan il-Partit Nazzjonalista u ħidma prattika fi ħdan l-organi tal-partit. Kif ukoll esperjenzi li jagħtu lill-parteipanti idea enerali ta’ xi tfisser il-ħidma politika. Għal dan il-programm qed jipparteipaw aktar minn 60 agħżugħ u agħżugħa.

09.09.2018