ŻOMM AĠĠORNAT:

Xhur ilu Adrian Delia kien dia’ wera l fatti kollha u d-dokumenti kollha lil urnalist ta’ The Times biex wara ppubblika dawn il-fatti fl-istess urnal

Il-Kap tal-Oppoizzjoni jera’ jiċħad bl-aktar mod kategoriku l-allegazzjonijiet infondati dwar xogħol li għamel bħala avukat f’isem klijent tiegħu snin ilu. Huwa jera’ jtenni li m’għandux minn xhix jiba għaliex huwa dejjem mexa mal-lii u b’mod mill-aktar korrett fil-ħidma tiegħu bħala avukat. Dr Delia mill-did isostni li l-ebda spin jew gideb dwaru m’huma se jwaqqfuh milli jkompli jikxef il-korruzjoni f’Kastilja u li għaliha għandha tintrefa’ responsabbilità minnufih.

Il-Kap tal-Oppoizzjoni jinnota li qed jingħad li r-rapport ilu disa’ xhur għand il-Pulizija u imagħtejn għand it-Times ida l-istorja ħaret biss illum, wara li llum ħareukoll għall- ewwel darba li Schembri u Mizzi se jiu investigati dwar l-iskandlu ta’ 17 Black u wara li Adrian Delia ma waqafx jitkellem dwar l-iskandlu tal-korruzjoni ta’ 17 Black filwaqt li jesii li tintrefa’ r-responsabbilità politika minnufih.

Adrian Delia m’għandu xejn x’jaħbi u mill-did kif għamel għal diversi drabi fl-aħħar xhur jistieden lill-Pulizija biex jekk iridu isejħulu u jistaqsuh dak kollu li jidhrilhom. Fl-istess waqt isostni li l-ebda gidba jew intimidazzjoni mhi se twaqqfu milli jgħid il-verità kollha dwar il- korruzzjoni tal-Gvern ta’ pajjina.

Huma ar li l-Gvern ta’ Joseph Muscat tant jinsab dahru mal-ħajt bil-fatti ta’ korruzzjoni mill-Ministru Konrad Mizzi u -Chief of Staff Keith Schembri, li minflok jieħu azzjoni u jkeċċihom qed jivvinta kull ma jistgħu biex mingħalihom isikktu lil Adrian Delia, li kemm ilu Kap tal-Oppoizzjoni ma waqafx jiġġieled il-korruzzjoni lampanti ta’ dan il-Gvern.

Adrian Delia jinnota b’dispjair li The Sunday Times ma qrawx storja tagħhom stess meta urnalist tal-istess gazzetta ngħata d-dokumenti kollha minn Dr Delia, u wara li investiga kiteb l-fatti kif rahom b’għajnejh. Kieku The Sunday Times għamlet referenza għad- dokumenti li ra urnalist tagħha stess kieku ma kinitx tħawwad l-ismijiet u l-fatti kif seħħew verament, kif ara f’dan l-artiklu.

02.12.2018