ŻOMM AĠĠORNAT:

Min hu l-veru Prim Ministru ta’ Malta, Keith Schembri jew Joseph Muscat?

‘Aħna l-partit tan-nies li se jitkellem għan-nies, li mhux jikkritika biss imma li jressaq proposti konkreti sabiex jinħoloq il-id għal kulħadd f’sojetà li jimpurtaha.’, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fid-diskors tal-għeluq tal-Kunsill enerali tal- Partit Nazzjonalista bit-tema id għal Kulħadd f’Sojetà li Jimpurtaha.

Dr Delia qal li issa sirna nafu għalfejn qabel l-elezzjoni l-Partit Laburista ried jibni power station dida, u kif l-għada li ħadu l-urament fetħu kumpaniji sigrieti fil-Panama. Dan meta l-midja rrappurtat kif is-sid tal-kumpanija misterjua 17 Black huwa wkoll direttur ta’ kumpanija li hija parti mill-konsorzju li ntgħael biex jibni u jħaddem din il-power station. Adrian Delia qal li Joseph Muscat qed jgħid li se jistenna l-konklujoni tal-inkjesti, meta waħda qed iwaqqafha bl-appelli u l-oħra qed jgħid li mhix fuq Keith Schembri. Dan meta Joseph Muscat jgħid li ma jistax ikun jaf fuq min hi l-inkjesta imma jgħid li mhix fuq Keith Schembri, u li hi fuq il-kumpanija 17 Black meta dan qatt ma jista’ jkun.

Dr Delia qal li Joseph Muscat jgħid li ma jara l-ebda rabta bejn 17 Black, Keith Schembri Konrad Mizzi, meta permezz ta’ Nexia BT iddikjaraw li kienu se jirievu 150,000 fix-xahar kull wieħed mingħand 17 Black. Huwa qal li Joseph Muscat kien qal li Keith Schembri jirrienja jekk ikun hemm investigazzjoni kriminali kontrih imma baqa’ hemm. Joseph Muscat mhux qed jgħid il-verità u issa ħadd mhu qed jemmnu aktar. Adrian Delia staqsa min hu l-veru Prim Ministru bejn Joseph Muscat u Keith Schembri?.

Adrian Delia wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jiġġieled il-korruzzjoni b’zero tolerance u se jħares ir-reputazzjoni ta’ Malta. Huwa qal li se jibqa’ jiġġieled sabiex jii ppubblikat ir-rapport sħiħ tal-Maistrat Aaron Bugeja u biex it-tliet sptarijiet li l-Gvern ta lil Vitals jergħu jingħataw lura lin-nies.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern qed ikabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni minflok bil-produzzjoni, u fl-2016 ma kienx kapai jgħodd eatt kemm hawn nies f’Malta u spiċċa ta ifri ħżiena u kellu jirrevedi l-istatisika, għaliex ma kienx jaf li kien hawn 20,000 persuna aktar. Huwa qal li għall-Gvern, il-barranin huma biss numri għall-bolla, b’uħud spiċċaw jgħixu fl-irziezet. Dan meta l-faqar finanzjarju died b’10,000 f’ħames snin filwaqt li aktar anzjani qed jispiċċaw fir-riskju tal-faqar għax il-pensjoni mhix biżżejjed biex jgħixu ħajja dienti u n-nisa għandhom qed ibatu mill-gender pay gap.

Dr Delia qal li jrid immigrazzjoni intellienti bi skill transfer mill-ħaddiema barranin għall- ħaddiema Maltin, Kummissarju tal-Pulizija li jkun serju u aktar siurtà b’għases li jkunu miftuħin u attrezzati b’mod xieraq. Huwa wiegħed li Gvern Nazzjonalista did se jiggarantixxi li kulħadd ikollu saqaf fuq rasu, u li jingħataw lura l-flus ejda li l-familji qed iħallsu mis-serq tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma.

Adrian Delia qal li l-Gvern għarraq l-ambjent u nesa għal kollox il-biedja, meta għandna r- raba’ l-agħar kwalità tal-arja fl-Ewropa, l-aħħar fir-riiklaġġ tal-iskart u traffiku li kuljum jidied bl-ammont ta’ karozzi odda kuljum fit-toroq. Huwa qal li fl-aħħar ħames snin id- dħul tal-bdiewa naqas b’14% u fil-budget il-Gvern nesa kompletament lill-bdiewa, ma sab xejn xi jgħid dwar il-biedja u minflok qal li din ma tantx tikkontribwixxi lill-ekonomija. Dr Delia qal li l-Partit Nazzjonalista se jippreenta pjan għal sistema moderna u effijenti għat- trasport pubbliku, sistema serja tar-riiklaġġ tal-iskart u investiment serju b’aktar inentivi għall-bdiewa biex jibqgħu iwasslu prodott bnin. Dan filwaqt li pajjina jsir hub tal- innovazzjoni fejn jii viluppat it-talent ta-għaagħ tagħna.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li sojetà li jimpurtaha huwa messaġġ ta’ tama bbaat fuq ħames pilastri li huma l-ħarsien tal-ħajja, għajxien dienti għal kulħadd, il-wens għal dawk f’qagħdiet dgħajfin, il-kwalità tal-ħajja, u l-identità tagħna bħala Maltin.

25.11.2018