Il-Partit Nazzjonalista isellem il-memorja ta’ Albert Fenech u jesprimi l-kondoljanzi sinċiera mal-familja u ħbieb tiegħu, wara l-mewta tiegħu. 

Apparti karriera eċċellenti fil-professjoni medika, Fenech serva wkoll bħala Membru Parlamentari f’isem il-Partit Nazzjonalista bejn l-2013 u l-2016. 

It-telfa tiegħu hija telfa għal Malta. 

Partit Nazzjonalista

About

Jekk se tagħmilha fuq qalbek, tagħmilhiex. Imma jekk se tagħmilha ghax tħobb... Kun il-Bidla