ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista approva l-ewwel grupp ta’ kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li se ssir f’Mejju tas-sena d-dieħla

Erbgħa minn dawn il-kandidati se jikkontestaw għall-ewwel darba. Il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew ejjin minn oqsma differenti u se jkunu qed joffru għala tajba ta’ servizz politiku lill-poplu Malti.

Il-kandidati approvati għal din l-elezzjoni huma: Peter Agius, Dione Borg, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila u Francis Zammit Dimech. Dawn il- kandidati ew approvati mill-Kumitat Eekuttiv fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill amministrattiv wara li sarilhom l-iskrutinju meħtie.

Clyde Puli

Segretarju enerali

15.09.2018