ŻOMM AĠĠORNAT:

Fl-okkajoni tal-Jum Dinji tal-Ilma, il-Partit Nazzjonalista jappella fuq il-ħtiea li jinstab bilanbejn il-bonn li jkollna aċċess għall-ilma ta’ kuljum u nsostnu s-sostenibbilità tal- aquifers għall-futur. Il-Partit Nazzjonalista jqis li din hija sfida kbira li titlob kunsens politiku u għalhekk jinsab determinat biex dan jitwettaq.

It-tema tal-Jum Dinji tal-Ilma għal din is-sena hija Nature for Water – exploring nature-based solutions to the water challenges we face in the 21st century, u fil-kata’ Malta din tapplika għall-widien u l-ilma naturali fil-widien li jinsabu fi bonn urenti ta’ rijabiltazzjoni. Dan għaliex jinsabu taħt theddida mit-tniġġis (bil-fertilizzazzjoni ejda fl-għelieqi) u l- kostruzzjoni. Il-widien ida jibqgħu r-referenza ewlenija għat-tisħiħ tar-riserva tal-ilma ta’ taħt l-art f’Malta.

Permezz tal-investimenti li saru minn Gvernijiet Nazzjonalisti kif ukoll permezz ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea, Malta rnexxilha tegħleb l-isfida tal-provvista tal-ilma. Dan permezz tal-investimenti li saru fir-Reverse Osmosis u l-impjant tat-tisfija tad-drenaġġ. Għaldaqstant l-isfidi relatati mal-ilma ma ngħelbux.

Preentament, l-ikbar sfida hija s-sostenibbilità, b’theddida għall-aquifers bl-ammont kbir ta’ spiri li jieħdu l-ilma mill-pjan. Is-sitwazzjoni marret għall-agħar bi tliet snin fejn għamlet xita inqas mill-medja tal-istaun. Filwaqt li l-ilma taħt l-art qed iomm l-attività ekonomika f’Malta vijabbli u kompetittiva, l-estrazzjoni tal-ilma bla kontroll se twassal b’mod inevitabbli għall-kollass tas-sistema naturali u t-tmiem tas-setturi ekonomii li jeħtieu ammont kbir ta’ ilma, primarjament l-argrikoltura.

Dan il-jum dinji ddedikat għall-ilma għandu jkun għalhekk mien ta’ apprezzament lejn dan l-element vitali għall-ħajja tagħna ta’ kuljum. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li f’Malta, dan il-jum għandu jkollu sinjifikat ferm aktar ogħli minn pajjii oħra, fejn għandhom aktar abbundanza ta’ ilma u mhux skars bħal f’Malta. Dan għaliex ma jistax ikun hawn prosperità jekk ma jkunx hawn l-ilma.

David Agius

Vii Kap għall-Affarijiet Parlamentari u Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar l-Enerija u Immanijar tal-Ilma

22.03.2018