Haddiema li jahdmu mal Kuntratturi f'dipartimenti varji tal gven , f'kul qasam mhux carers biss, ghandhom jkollom l'istess kundizzjonijiet eg sick leave ugwali, leave ugwali pagi u kundizzjonijiet ta xoghol ugwali. Ghad hemm precident kbir f'dan il qasam,