"Jien nemmen li l-politika hi missjoni, u hu propju għalhekk li għażilt li nservi bħala Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista. Dejjem emmint u nibqa’ nemmen li l-politika għandha tkun għodda li sservi lill-bniedem u mhux bil-kontra.


Il-Partit Nazzjonalista hu Partit imġedded, magħqud u ġdid li jtejjeb il-ħajja tal-persuna billi joħroġ l-aħjar potenzjal tal-persuna u jgħinhom jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom biex jilħqu l-milja tal-aspirazzjonijiet tagħhom. Irrid għalhekk li nkomplu nkunu l-Partit li jisma’, li jiddjaloga u li jaġixxi sabiex inkomplu nressqu lejna aktar persuni minn kull qasam tal-ħajja, sabiex bl-entużjażmu tagħhom inkomplu nirbħu l-qlub ta’ kulħadd mingħajr ma nittimbraw lil ħadd.


Irrid li nkunu aħna dik il-forza pożittiva għall-bidla li tqajjem lil dan il-pajjiż minn narrativa politika li jinsab fiha u tgħollih lejn bidu ġdid. Jeħtieġ li nqumu ‘l fuq mill-politika partiġġjana, minn dik tal-pjaċiri tal-ftit, tal-favuri, tal-preferenzi, tat-timbri, tal-aħmar jew tal-blu.


Iċ-ċavetta tal-futur tinsab f’idejna u flimkien irridu naraw lil dan il-pajjiz jimxi ‘l quddiem.


Din hi l-paġna ġdida li rrid għal Malta u Għawdex. Jien lest. Aħna lesti. Konvint u determinat li nistgħu naslu flimkien."