B'Buga huwa rahal li jikkontribwixxi bil kbir ghal Malta, ezempju l Power Station, il hazna tal Gas wara l Freeport, il Freeport u ohrajn. Dawn huma tajbin ghall ekonomija imma qed ihallu impatt negattiv fuq ir residenti f'termini ta' inkwinament, storbju u dhahen tossici... bhal ma jaf kulhadd!! Nahseb li xieraq li ghallinqas il gvern ma jkomplix iwaddab iktar problemi f'B'Buga! Jien minhiex kontra t trakka IMMA din qatt ma kellha sdir fil limiti ta' B'Buga. U ma jigux bl iskuza li n nies iriduha t trakka. Iriduha minn irid itellaq li hafna minnhom ma jghixux hawn! Fejn hu l PN f'dan ir rigward? Possibbli m'hawn hadd minn jaqbez ghalina?!