ŻOMM AĠĠORNAT:

‘Meta l-Prim Ministru ħareb’wiċċu minn quddiem jgħid li wara l-konklujonijiet tal- inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja issa jista’ ma jirrienjax, bl-istess mod Keith Schembri u Konrad Mizzi ma jistgħux ma jirrienjawx.’ hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq NET FM. Dan meta huwa ppruvat li l-kumpaniji fil-Panama Hearnville u Tillgate huma ta-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-Ministru Konrad Mizzi.

Dr Delia qal li filwaqt li r-rapport tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja ma sabx li l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-familja tiegħu huma s-sidien tal-kumpanija fil-Panama Egrant, bl- ebda mod ma tiskopla lil Keith Schembri u Konrad Mizzi. Huwa qal li bil-kejl tal-Prim Ministru stess, li ċċelebra għax għalih kien importanti li jenfasizza li m’għandux kumpanija fil-Panama, qed jikkundanna lill-Keith Schembri u lil Konrad Mizzi. Adrian Delia qal li l- Prim Ministru jrid jieħu d-deijonijiet li għandu jieħu fil-konfront ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi llum qabel għada jew inkella iorr ir-reponsabbilità politika hu stess.

Il-Kap tal-Oppoizzjoni qal li wara l-konklujonijiet tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja huwa kiteb lill-Avukat enerali sabiex jingħata kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta. Huwa qal li qabbad konsulenti legali biex jiftaħ kawa kontra l-Avukat enerali wara li dan baqa’ ma tahx kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta li lesta l-Maistrat Aaron Bugeja.

Dr Delia qal li bid-deijoni tiegħu li ma jagħtihx kopja sħiħa tal-inkjesta, l-Avukat enerali qed joħloq bilanpolitiku bejn il-Gvern u l-Oppoizzjoni, u dan b’detriment għall-Partit Nazzjonalista, l-Oppoizzjoni u l-aqwa interess nazzjonali. Dan għaliex filwaqt li l-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Laburista għandu kopja sħiħa, l-Oppoizzjoni m’għandhix u għalhekk qed jinħoloq bilanpolitiku bejn il-Gvern u l-Oppoizzjoni fuq materja tant sensittiva. Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jippermetti li l-għodod tal-Istat jibqgħu maħkuma mill-Gvern.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li bl-istess mod irid iorr ir-responsabbilità politika l- Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna u jirrienja. Dan wara l-konklujonijiet tar-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea, li ħaret rapport ar dwar l-FIAU u l-bank Pilatus fejn l- Awtorità ssemmi ‘nuqqasijiet enerali u sistematii’ fil-mod kif l-awtoritajiet Maltin ħallew il-bank Pilatus jikser il-liijiet Ewropej kontra l-ħasil tal-flus. Huwa qal li filwaqt li l-Gvern qed jaċċetta l-konklujonijiet tal-inkjesta għax jaqbillu, mhux jaċċetta l-konklujonijiet tar- rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea li juru nuqqasijiet serjissimi. Minflok qed jippruvaw jirredikolaw u jattakkaw istituzzjoni indipendenti Ewropea, filwaqt li jiddefendu ftit nies qrib il-Prim Ministru, minflok ir-reputazzjoni u l-impjiegi fis-settur tas-servizzi finanzjarji.

Dr Delia qal li r-responsabbilità politika trid tintrefa’ b’mod spejali mill-Ministru għall- Finanzi Edward Scicluna, li flok aixxa biex ma ssirx ħsara lir-reputazzjoni ta’ pajjina, kompla għarraqha b’kummenti inaċċettabbli f’artiklu fil-midja. Huwa qal li f’pajjii serji, rapport bħal dak tal-Awtorità Bankarja Ewropea jwasslu għar-rienji immedjati u jekk Edward Scicluna ma jirrienjax, l-istess bħal fil-kwistjoni ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi, r-responsabbilità politika għandu jorrha l-Prim Ministru Joseph Muscat.

29.07.2018