ŻOMM AĠĠORNAT:

9_10_Albert_Buttigieg.jpg Albert Buttigieg li ser jikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq id-disa’ distrett huwa viċi sindku ta’ San Ġwann, liema rahal ippremjah bir-rikonoxximent ta’ Ġieh San Ġwann għas-servizz tiegħu fil-komunita’.  Buttigieg studja l-Filosofija u t-Teologija u għal xi snin kien patri mal-Kapuċċini, u għandu wkoll Baċċelerat fl-Edukazzjoni u x-Xjenzi Soċjali.  Huwa wettaq diversi xogħolijiet fil-volontarjat fosthom fil-missjoni l-Kenya u serva għal xi snin bħala Kap Eżekuttiv tal-Awtorita’ tad-Djar.  Illum hu jinsab sekondat mal-Fondazzjoni Equal Partners

7971 0633 mobile.png

 

email.png [email protected]

 

twitter.jpg @buttigiegbertu

 

facebook.jpg .../buttigiegalbert/