ŻOMM AĠĠORNAT:

3_4_Carm_mifsud_bonnici.jpg Kontributur regolari f'numru ta' gażżetti, fosthom Il-Mument, In-Nazzjon, il-Leħen is-Sewwa, u The Independent. Kummentatur regolari fuq r-Radio RTK. Kuntatt kontinwu fil-komunita' u l-każini politiċi tal-partit għal dawn l-aħħar ghoxrin sena. Membru u Viċi-President tal-Eżekuttiv tal-MZPN (1982-1987). Elett fil-Kamra tad-Deputati 1998. Maħtur Chairman tal-Kumitati tal-istess kamra. Fl-2003 kien maħtur Segretarju Parlamentari fil-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Intern u fl-2012 kien maħtur Leader of the House.

7983 5775 mobile.png

 

email.png [email protected]

 

twitter.jpg  @CMifsudBonnici

 

facebook.jpg .../carm.mifsudbonnici.5/