ŻOMM AĠĠORNAT:

8_Dorian__Sciberras.jpg Gradwat fil-liġi u jipprattika bħala nutar f’kumpanija privata, Dorian ser jikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq it-tmien distrett elettorali.   Huwa wkoll viċi sindku tal-lokalita’ tal-Iklin.  Sciberras kien attiv ħafna fil-volontarjat b’ħidma fl-Eġittu, Cottolengo, u Napli, kif ukoll Malta speċjalment fil-literacy u social programs tal-Ġiżwiti fiż-Żejtun.  Hu kien attiv ukoll fil-qasam tal-politika universitarja bis-sehem tiegħu fil-Moviment Kattoliku Studenti Universitarji (MKSU) fejn serva bħala President.

9927 6101 mobile.png

 

email.png [email protected]

 

twitter.jpg  -

 

facebook.jpg .../drianberras/