ŻOMM AĠĠORNAT:

9_10_George_Pullicino.jpg Il-Perit Pullicino ilu għal snin twal membru parlamentari f’isem il-Partit Nazzjonalista fejn serva wkoll bħala Segretarju Parlamentari u Ministru.  Pullicino ilu attiv fil-politika sa’ minn eta’ zgħira fejn kien attiv fl-għaqdiet tal-istudenti tal-Universita’ kif ukoll fid-diversi taqsimiet tal-Partit.  Hu kellu karigi ta’ tmexxija kemm f’Malta kif ukoll fuq livell Ewropew u internazzjonali.  Pullicino ser jikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq id-disa’ u l-għaxar distrett elettorali.

7943 0789 mobile.png

 

email.png [email protected]

 

twitter.jpg @georgepullicino

 

facebook.jpg .../PullicinoGeorge/