ŻOMM AĠĠORNAT:

6_7_Monique_Agius.jpg

Jien irrid inqum u nagħti sehmi....I want to stand up to be counted. Jien għandi għal qalbi ħafna l-ġustizzja ambjentali – speċjalment għall-ġenerazzjonijiet futuri u għal dawk li m’għandhomx il-lussu li jsiefru biex igawdu n-natura f’pajjiżi oħrajn. Il-Forza Nazzjonali rnexxielha ġġib flimkien moviment soċjali veru. L-aspettattivi tan-nies qabel l-elezzjoni tal-2013 ġew mgħollija imma ġew ittraduti f’numru ta’ oqsma prinċipali, speċjalment l-ambjent, il-governanza tajba u l-meritokrazija. Il-Forza Nazzjonali tagħti lill-elettorat l-opportunità li jivvota għal xi ħaġa differenti b’nies ġodda li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja imma li huma magħqudin fl-istess prinċipji.

- mobile.png

 

email.png -

 

twitter.jpg  -

 

facebook.jpg -