ŻOMM AĠĠORNAT:

I-entralizzazzjoni li l-Gvern ordna fl-istampar kollu tiegħu taqdi l-ftit filwaqt li sservi ħain lill-bqija tan-nies. L-ilmenti tal-Union tal-Għalliema (MUT) dwar i-entralizzazzjoni tal- istampar fil-qasam tal-edukazzjoni huma mill-aktar ustifikati u l-Partit Nazzjonalista jappoġġjahom bis-sħiħ.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen f’amministrazzjoni eqreb lejn min suppost isservi. Għalhekk fl-edukazzjoni kien iddeentralizza u ħalla deijonijiet xierqa f’idejn l-għalliema nfushom u f’idejn il-kapijiet tal-iskejjel.

Il-filosofija tal-Partit Nazzjonalista li jqarreb id-deijonijiet lejn in-nies tidher ukoll fil- Kunsilli Lokali, fil-konsumatur ħieles fl-għaliet tiegħu, fl-investitur liberu jinvesti fejn irid, fil-enituri ħielsa fl-għaliet dwar l-iskejjel għal uliedhom, fl-istudent ħieles fl-għaliet edukattivi tiegħu, fil-liberalizzazzjoni tax-xandir, fl-istampa ħielsa u f’ħafna oqsma oħrajn.

Min-naħa l-oħra, il-Gvern Laburista qiegħed jiċċentralizza fl-interess tal-ftit tal-qalba. Hekk qed jagħmel notorjament fil-Kunsilli Lokali li neħħielhom deijonijiet ewlenin u fondi.

I-entralizzazzjoni ġġib ukoll ineffijenza. L-istudenti u l-għalliema jkunu moqdijin ferm aħjar meta d-deijonijiet jeħduhom qrib min suppost iservu, jiifieri l-istudenti. Naturalment, id-deijoni tal-Gvern dwar l-istampar fl-edukazzjoni tqarreb id-deijoni lejn min fil-fatt se sservi, jiifieri lill-id il-leminija tal-Prim Ministru.

18.07.2018