It-tħabbira tal-lum ta’ Robert Abela hija tentattiv iddisprat qabel l-elezzjoni, ta’ prim ministru f’paniku li inqabad kemm kien qed jieħu minn kuntratt tal-Gvern.

Biex jidher li qed jindirizza l-għoli tal-ħajja li qed jiżdied b’mod mgħaġġel, deher ma Clyde Caruana f’attentat biex jgħatti d-diżgwid bejniethom.

Il-miżuri tal-lum huma ftit wisq u tard wisq. L-għoli tal-ħajja sploda fix-xahrejn li għaddew u l-frak li qed jiġi offrut ma jindirizzax il-kwistjonijiet u l-problemi ta’ dawk li qed jitħabtu biex ilaħħqu.

Robert Abela – li għamel snin jieħu aktar minn €17,000 fix-xahar minn direct orders tal-gvern – huwa maqtugħ min-nies.

L-ammont ta’ flus li qed jingħataw lura lin-nies bilkemm ikopri l-miljuni misruqa mill-kontijiet tad-dawl.

Robert Abela jieħu l-kejk u jagħtik il-frak. Imbagħad jonfoq flusek biex jgħidlek li qed jagħtik il-kejk biex jipprova jixtri l-vot tiegħek.

Gvern mmexxi minn Bernard Grech se: jirrifondi l-miljuni misruqa fil-prezzijiet tad-dawl u l-ilma, jiżgura living wage diċenti, jipprovdi fond ta’ €40 miljun biex jikkumpensa għall-ispejjeż tat-trasport tal-importaturi u l-manifatturi, u jieqaf jaħli l-flus ta’ min iħallas it-taxxa fuq kuntratti korrotti u ta’ ħela.

 

Cake for him, crumbs for you: When Robert Abela gets

caught taking €17,000 per month

 

Today's announcement by Robert Abela is a desperate pre-election attempt by a panicked Prime Minister who was caught taking €17,000 per month in government contracts.

To make it seem like it is addressing the skyrocketing cost of living, he showed up near Clyde Caruana to hide their widening infighting.

The truth is that today’s measures are too little too late. Cost of living exploded in the past two months and the crumbs being offered today do not address the issues facing those who are struggling to make ends meet.

Robert Abela - who spent years taking more than €17,000 a month from government direct orders - is cut off from people.

The amount of money being refunded to people barely covers the millions stolen from electricity bills.

Robert Abela takes the cake and gives you crumbs. Then spends your money to tell you he is giving you the cake to buy your votes.

A PN government led by Bernard Grech would: refund the millions stolen in electricity prices, ensure a living wage for all people, provide a €40 million fund to offset shipping costs of importers and manufacturers, and stop wasting taxpayer money on corrupt and wasteful contracts.

 

03.02.2022

Partit Nazzjonalista

About

Aħna lesti biex inkunu MIEGĦEK 💪 Miegħek. Għal Malta 🇲🇹 pn.org.mt