Iltaqa’ mal-PN

Sir af il-kandidati tiegħek.

Il-bidla hija possibbli biss bis-saħħa tan-nies li ħarġu biex ikunu ta’ servizz.

Ninsabu hawn biex nibnu gvern ġdid u biex Malta terġa’ taqbad it-triq it-tajba.

Sib ħin biex issir taf it-tim tagħna. Sib il-kandidati li jilħqu l-aspirazzjonijiet tiegħek. Ejjew insawru l-ġejjieni ta’ Malta flimkien.

Bernard Grech


Meet the PN

Get to know your candidates.

Change is only possible thanks to the people who have stepped forward to be of service.

We are here to build a new government and put Malta back on the right path.

Take your time to get to know our team. Find the candidates who meet your aspirations. Let’s shape Malta's future together.

Bernard Grech

Mark Anthony Sammut
Miżżewweġ, missier ta' żewġt itfal, inġinier u kunsillier lokali. President tal-Kunsill Ġenerali. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq ir-4 u l-10 Distrett.
Justin Schembri
Kandidat għat-8 u l-1 Distrett. Minority Leader fil-Kunsill Lokali Birkirkara. Impenjat favur l-Edukazzjoni, l-Ambjent u l-Ġustizzja Soċjali. Iggradwat fil-Malti u fil-Politika. Determinat favur il-bidla.
Paula Mifsud Bonnici
Membru tal-Kumitat Ezekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
Charles Azzopardi
Edukatur. Eks-Sindku r-Rabat fis-sena 2003 u fis-2013. Eks-Kandidat Laburista. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 Distrett.
Claudette Buttigieg
Deputy Speaker Parliament of Malta.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-10 u it-12 Distrett.
James Aaron Ellul
Gradwat bl-Unuri fil-Malti. Ġurnalist @netnewsmalta. Minority Leader @KLFloriana. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
Clifford Zahra Fenech
Għalliem. Ma nħallix għal għada dak li nista' nagħmel illum. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 Distrett.
Stanley Zammit
Enerġija ġdida - Kompetenza - Onesta'. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq il-5 Distrett. https://www.facebook.com/StanleyZammitIng
Graziella Attard Previ
Mother, Senior Social Worker with Master in Social Policy, President MNPN. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 u l-10 Distrett.
Jerome Caruana Cilia
Membru tal-Forum Professjonisti tal-PN. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-6 Distrett.
Bernard Grech
Kap tal-Partit Nazzjonalista. Kandidat għall-Elezzjoni Ġenerali fuq il-5 u il-11 Distrett.
Errol Cutajar
Avukat, miżżewweġ lil Natalie, b'żewġ itfal Mariah u Jael, residenti ġewwa Marsaskala.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 u it-3 Distrett.
David Agius
Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 u l-11 Distrett.
Alex Perici Calascione
Żgur miniex perfett!... imma dejjem dispost nisma', nifhem u ngħin mill-aħjar li nista' . Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 u il-11 Distrett.
Graziella Galea
Il-vuċi tiegħek. L-esperjenzi tan-nies u man-nies għamluni iktar determinata li naħdem għall-ġid tal-poplu Malti u ta’ Malta sabiex inwassal il-vuċi tiegħek. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u t-12-il Distrett.
Emma Portelli Bonnici
28 year old lawyer & activist. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 u l-10 Distrett.
Stefan Caruana
Għalliem tal-mużika u t-teatru u persuna li għandi għal qalbi l-kultura u l-patrimonju ta’ pajjiżna.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq ir-4 u il-5 Distrett.
Owen Sciberras
Always ready to help and serve keeping in mind and safe guarding the common good. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq il-5 Distrett.
David Pace Ross
An ordinary citizen with a strong sense of civic duty. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 Distrett.
Ryan Callus
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-6 u is-7 Distrett.
John Baptist Camilleri
A passionate working father with a love for my hometown and my country. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-3 Distrett.
Joseph Grech
Chairperson of Executive Committee. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-11 Distrett.
Ivan Castillo
A candidate from the people for the people. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-12 Distrett.
Jason Azzopardi
I believe that each one of us has to carry out his ordinary duties in an extraordinary manner each day. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq ir-4 u id-9 Distrett.
Rebekah Cilia
Viċi President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs Partit Nazzjonalista u membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u l-11 Distrett.
Darren Carabott
Avukat u Membru fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 distrett.
Alexander Mangion
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-11 Distrett.
Karol Aquilina
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 u l-10 Distrett.
Francine Farrugia
A hard-working, focused youth candidate that holds a vision that has at heart the education and cultivation of culture and identity within the Maltese society.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq il-5 u is-6 Distrett.
Josephine Xuereb
Democracy, Justice and Respect. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u it-13 Distrett.