Iltaqa’ mal-PN

Sir af il-kandidati tiegħek.

Il-bidla hija possibbli biss bis-saħħa tan-nies li ħarġu biex ikunu ta’ servizz.

Ninsabu hawn biex nibnu gvern ġdid u biex Malta terġa’ taqbad it-triq it-tajba.

Sib ħin biex issir taf it-tim tagħna. Sib il-kandidati li jilħqu l-aspirazzjonijiet tiegħek. Ejjew insawru l-ġejjieni ta’ Malta flimkien.

Bernard Grech


Meet the PN

Get to know your candidates.

Change is only possible thanks to the people who have stepped forward to be of service.

We are here to build a new government and put Malta back on the right path.

Take your time to get to know our team. Find the candidates who meet your aspirations. Let’s shape Malta's future together.

Bernard Grech

 

District 1Il-Belt Valletta, Il-Furjana, Il-Ħamrun, Il-Marsa, Tal-Pietà (including Gwardamanġa), Santa Venera

District 2Il-Birgu, L-Isla, Bormla, Ħaż-Żabbar (including St. Peter's), Il-Kalkara, Ix-Xgħajra, Il-Fgura (Tal-Gallu area)

District 3Iż-Żejtun, Ħal Għaxaq, Marsaskala, Marsaxlokk

District 4Il-Fgura (Mater Boni Consigli and Tal-Liedna areas), Il-Gudja, Paola, Santa Luċija, Ħal Tarxien

District 5 Birżebbuġa, Ħal Kirkop, L-Imqabba, Ħal Farruġ, Il-Qrendi, Ħal Safi, Iż-Żurrieq (including Bubaqra)

District 6 Ħal Luqa, Ħal Qormi, Is-Siġġiewi

District 7Ħad-Dingli, L-Imġarr, L-Imtarfa, Ir-Rabat (including Il-Baħrija and Tal-Virtù), Ħaż-Żebbuġ

District 8 Birkirkara (including Fleur-de-Lys and part of Swatar), L-Iklin, Ħal Lija, Ħal Balzan

District 9 Ħal Għargħur, L-Imsida (including part of Swatar), San Ġwann (including Il-Kappara), Is-Swieqi (including Tal-Ibraġ and Il-Madliena), Ta' Xbiex

District 10Il-Gżira, Pembroke, San Ġiljan (including Paceville), Tas-Sliema, In-Naxxar (San Pawl tat-Tarġa, Birguma, Magħtab and Salina areas), Baħar iċ-Ċagħaq

District 11Ħ'Attard, L-Imdina, Il-Mosta, Burmarrad

District 12Il-Mellieħa (including Il-Manikata), In-Naxxar (parts of Naxxar), San Pawl il-Baħar

District 13 This district consists of the islands of Gozo and Comino

 

Maria Fatima Deguara
It-tabiba Maria Deguara igradwat mil-Universita' ta' Malta u speċjalizzat bħala Tabiba tal-Familja b'interess speċjali fis-saħħa tal-mara. It-Tabiba Maria Deguara Kanditat fuq il-11 u it-12 il-Distrett.
Darren Carabott
Avukat u Membru fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 distrett.
Francine Farrugia
A hard-working, focused youth candidate that holds a vision, has at heart education and cultivation of culture and identity within the Maltese society. Kandidat għall-Elezzjoni Ġenerali fuq il- 5 u s-6 Distrett
Alexander Mangion
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-11 Distrett. https://www.fb.me/AlexanderMangion
Angelo Micallef
Bniedem li dejjem ħerqan sabiex nagħmel differenza.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 Distrett.
Josephine Xuereb
Democracy, Justice and Respect. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u it-13 Distrett.
Albert Buttigieg
A voice for the common good. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 u l-10 Distrett.
Kevin Cutajar
Avukat Għawdxi ta' 43 sena, nispeċjaliżża fil-qasam finanzjarju u bħala persuna b'diżabilta` attiv fil-qasam tad-drittijiet ta' persuni bħali. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-13 Distrett.
Alex Borg

51Pt
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-13 Distrett.
Ian Mario Vassallo
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 Distrett.
Christian Micallef
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
Bernice Bonello
Studenta ta' 24 sena tal-Liġi u gradwajt fil-Masters tal-Arti fil-Liġi tad-Drittijiet Umani kif ukoll fl-Istudji Ewropej. Membru fl-Eżekuttiv u fl-MŻPN. Kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 u r-4 Distrett.
Silvio Brincat
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-11 Distrett.
Chris Said

45Pt
Issibni dejjem qalb in-nies, nagħmel il-parti tiegħi biex ħadd ma jaqa’ lura. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-13 Distrett.
Doris Borg

45Pt
Bniedma ta' kuraġġ u deteminazzjoni kbira. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 u ir-4 Distrett.
Josianne Cardona Gatt
Avukat, nispecjalizza fil-kamp tad-Due Diligence, Compliance u Anti-Moneylaundering. Servejt bhala kunsilliera ta' B'Kara ghal 12-il sena. Kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista ghall-Elezzjoni Generali fuq l-1 u t-8 Distrett.
Ivan J. Bartolo
I believe that life is about 10% what happens to us and 90% how we react to it. President - Djalogu Soċjali. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 Distrett.
Edwin Vassallo
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u l-11 Distrett.
Dorian Sciberras
Notary Public and Mayor of Iklin. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 Distrett.
Mario De Marco
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
Joseph Ellis
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-13 Distrett.
Beppe Fenech Adami
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 Distrett.
Michael E. Asciak
Medical Doctor & Bioethicist.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it- 8 Distrett.
Ivan Bartolo
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u il-11 Distrett.
Janice Chetcuti
I am so thankful for this gift called life, my daily aim is to make the most out of it, hopefully for myself and others alike. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-3 Distrett.
Robert Arrigo
Viċi Kap għall-affarijiet tal-Partit. Esperjenza. Lealta. Suċċess. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 u l-10 Distrett.
Adrian Delia
I never give up when my beliefs are strong. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u it-8 Distrett.
Malcolm Bezzina
I like to set a good example by my own actions.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 Distrett.
Charles Selvaggi
A person who always sees things in a positive way.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 Distrett.
Karl Gouder
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 u l-10 Distrett.