ŻOMM AĠĠORNAT:

IL-FAMILJA HIJA L-FUTUR

Is-soċjetà tinbena fuq il-familji. Familji b’saħħithom ifissru soċjetà b’saħħitha. Meta l-familji jbatu, tbati s-soċjetà. Dan huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin għalfejn l-interessi tal-familja għandhom dejjem jiġu l-ewwel fil-politika. L-ulied iridu jikbru f’pajjiż li jifhem u jgħin lill-familji tagħna fil-ħtiġijiet tagħhom.

Childcare b’xejn għal kulħadd Żidiet sostanzjali fic-Children’s Allowance Childcare b’xejn lill-ommijiet kollha Żieda fil-leave tal-maternita’ u l-paternita’ Trasport b’xejn għat-tfal ta’ l-iskejjel tal-Knisja u tal-Gvern