Billboards Crowdfunding

Għinna nwasslu l-messaġġ

Il-politika hija l-isbaħ meta tinvolvi lilek u l-opinjonijiet tiegħek, għalekk permezz tal-PN Crowdfunding, se nkunu qed nagħtuk il-libertà li tiddeċiedi fejn tmur id-donazzjoni tiegħek.

B’din l-ewwel inizzjattiva, issa għandek iċ-ċans biex tgħin twassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista, billi tagħti donazzjoni li se tgħin li jiġi installat billboard viċin il-lokalità fejn tgħix.

Għinna nilħqu l-ewwel tragward ta’ €2,000 bid-donazzjoni tiegħek.

 


Help us spread the message

Politics is best when it includes you. This is why, through  the PN Crowdfunding, we will be giving you the liberty of deciding where you’d like to see your donation invested. 

Through this first initiative, you now have the chance to help us spread the PN message, by giving a donation that will contribute to the installation of a billboard near your locality. 

Help us reach our first goal of €2,000 with your donation.

€862.00 raised so far. Help us get to €2,000.00

Select an amount


Your Information

Contributions are tax deductible.

Payment Details

50.00