ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Forza Nazzjonali mimlija ideat. Jgħidu x’jgħidu jien impenjat li mmexxi Gvern li jasal għall-kompromess. Biss minn qabel l-elezzjoni qed nuru l-pjan ċar li lesti nwettqu wara t-3 ta’ Ġunju. Ħadt gost ilbieraħ naqsam il-miri ċari li għandna fl-ambjent mal-għaqdiet ambjentali. Iż-Żonqor ma jintmisx u ntuħ kollu lill-familji Maltin. Hekk biss niżguraw arja nadifa għan-naħa t’isfel ta’ Malta. Nagħmlu l-istess bil-White Rocks. Dawn huma wegħdiet ta’ bilanċ. Iva rridu ekonomija li tkompli tikber iżda se npoġġi s-saħħa tal-Poplu l-ewwel u mhux il-gwadann ekonomiku. Għadna strateġija ekonomika li se tkompli tagħti l-frott. Se naħdmu biex niżguraw is-sostenibbilità tal-finanzi pubbliċi. Lil hinn miċ-ċifri tat-tkabbir ekonomiku short-term, se mmexxi Gvern li nindirizzaw il-problemi li żied u ħalla fuq l-ixkaffa l-Gvern ta’ Muscat. Se naraw li nnaqsu infiq bla rażan akbar mill-potenzjal tat-tkabbir ekonomiku; innaqsu l-impatt kbir bit-traffiku fuq il-kummerċ; nindirizzaw l-emissjonijiet; nnaqsu r-rata għolja ta’ early-school leavers u nerġgħu nibnu r-ruputazzjoni tajba fis-settur tas-servizzi finanzjarji.

Minn hawn ukoll nixtieq naqsam magħkom l-impenn tagħna għall-kultura u l-industrija tal-films li dejjem qed tikber.

Impenji għall-kultura

 1. Jitwaqqaf Ministeru speċifiku għall-Kultura
 2. Tingħata prijorità mmedjata lill-Valletta18
 3. Investiment fl-infrastruttura li tixraq lil pajjiżna: fosthom fuq il-Librerija Nazzjonali, u l-Arkivji Nazzjonali
 4. Insaħħu s-Soprintendenza tal-Wirt Kulturali f’pajjiżna, b’budget adekwat.
 5. Investiment f’riġenerazzjoni kulturali f’ċentri urbani, b’mod partikolari fiż-żoni tal-Cottonera Lines u dik tal-Port il-Kbir.
 6. Grant ta’ darba għaż-żgħażagħ bejn 18-21 sena sabiex ikunu jistgħu jagħmlu esperjenza kulturali f’pajjiżi oħra fl-Ewropa.
 7. Il-VAT fuq ebooks tinżel għal 5% sabiex tgħin lill-pubblikaturi jkomplu jinvestu kif ukoll lill-qarreja jkollhom aktar aċċess.

Impenji għall-films

 1. Il-Malta Film Fund jiżdied għal €2 miljun
 2. L-Inċentiv tal-iskema ta’ Cash Rebate jitla’ għal 30%
 3. Żvilupp fl-infrastruttura, b’mod speċjali b’investiment ġdid fil-water tanks u f’sound stage ġdid.
 4. Jiġi stabbilit Ċentru tal-Films li jiġbor fih kemm il-Malta Film Commission, il-Malta Film Fund, il-Co-Production Fund, kif ukoll faċlitajiet ta’ taħriġ professjonali.

Mal-Forza Nazzjonali m’hemmx sorpriża. Għalhekk jeħtieġ il-bidla. Il-Bidla se tagħmilna Maltin Aqwa.