ŻOMM AĠĠORNAT:

L-inflazzjoni qawwija li qed ibatu n-nies fil-kera u fil-prezzijiet tad-djar hija kawa ta- ekonomija li qed tikber bi-ieda tal-popolazzjoni flok tal-produzzjoni. In-nies li qed joqogħdu fi djar bil-kera qed ibatu minħabba l-inflazzjoni enormi fis-servizz residenzjali, li huwa wieħed essenzjali biex persuna tgħix ħajja dienti. Dan huwa riultat ta’ nuqqas ta’ pjan fit-tul mill-Gvern, li flok issaħħaħ il-produttività fl-ekonomija qed ikabbar il-popolazzjoni fil- pajji.

Il-Kelliema għall-Ekonomija Kristy Debono qalet li minħabba li l-Gvern m’għandux pjan fit- tul għat-tkabbir ekonomiku, ma sarx studju serju fuq l-impatt li -ieda tal-ħaddiema barranin fil-popolazzjoni f’Malta se tħalli fuq il-propjetà, il-kirjiet, il-pagi, l-infrastruttura u l-ambjent tal-pajji. Dan meta l-ħaddiema barranin qed jidiedu b’10,000 fis-sena.

Kristy Debono qalet li -ieda qawwija fl-immigrazzjoni wasslet ukoll biex ikun hawn effett negattiv fuq il-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-immigranti stess. Dan apparti impatt negattiv fuq il-pagi tal-ħaddiema Maltin, li qed ibatu mi-ieda ‘l fuq tal-prezzijiet tal- propjetajiet u l-kirjiet. Hija qalet ukoll li għal din il-problema li ħoloq hu stess, is-soluzzjoni tal-Gvern hija li fi mien erba’ snin oħra jib lejn Malta 40,000 ħaddiem barrani ieħor. Liema deijoni se twassal għal ieda ta’ 90,000 fil-popolazzjoni ta’ pajjina f’disa’ snin mingħajr studju serju tal-impatt li dan qed iħalli fuq in-nies u l-pajji.

Il-Kelliem għall-Akkomodazzjoni Sojali Ivan Bartolo qal li mill-istatistika jirriulta li f’Malta qed jidied il-faqar finanzjarju, dawk in-nies li m’għandhomx dħul finanzjarju aċċettabbli. Huwa qal li n-nies li jinsabu fil-faqar finanzjarju diedu b’8,200 fi mien ħames snin biss u jammonta għal aktar minn 69,900.

L-istatistika tal-Eurostat qed turi li wieħed minn kull għaxra f’Malta qed jaqgħu lura fil-ħlas tal-kera jew il-ħlasijiet lura tas-self mill-banek. Din ir-rata hija wkoll l-istess waħda li kien hemm fil-Portugall u Spanja, pajjii li għaddew minn kriijiet finanzjarji enormi. Ivan Bartolo qal li dan kollu qed iwassal biex sfortunatament jidiedu l-familji li qed ikollhom jgħixu fil-garaxxijiet mingħajr servizzi baii. Dan meta 20% tal-Maltin qed jikru fejn joqogħdu u allura m’humiex is-sidien ta’ djarhom.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li kemm jista’ jkun, il-Maltin u l-Għawdxin għandhom ikunu s-sidien ta’ djarhom. Filwaqt li Gvern Nazzjonalista kien bena l-proetti tal-housing sojali f’diversi lokalitajiet, Gvern Laburista għadu ma għamilx proett wieħed tal-housing sojali, u dan meta jinsab fit-tieni leislatura.

Kristy Debono

Kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-Ekonomija, is-Servizzi Finanzjarji u l-Innovazjoni

Ivan Bartolo

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar l-Akkomodazzjoni Sojali, il-lieda Kontra l-Faqar, is-Solitudni u l-Esklujoni Sojali

13.06.2018