ŻOMM AĠĠORNAT:

Imniedi d-dokument ta’ qabel il-bait tal-Partit Nazzjonalista

“Jeħtiepjan fit-tul biex ikollna ekonomija min-nies għan-nies sabiex it-tkabbir ekonomiku verament jasal għand kulħadd spejalment dawk li qegħdin ibatu.”, hekk qal il-Kap tal- Oppoizzjoni Adrian Delia meta ie ppreentat d-dokument ta’ qabel il-bait tal-Partit Nazzjonalista lill-imsieħba sojali fl-MCESD.

Dr Delia qal li filwaqt li l-Gvern jiftaħar bit-tkabbir ekonomiku dan it-tkabbir mhux qed jasal għand kulħadd. Huwa qal li l-Oppoizzjoni trid ekonomija li minnha jgawdu n-nies kollha u li dan id-dokument iservi biex ikun vui li s’issa mhix tinstema’ ta’ dawk li qed ibatu u ta’ setturi oħra li mhux qed igawdu mit-tkabbir ekonomiku fosthom in-nies fil-faqar, il- pensjonanti, l-ħaddiema b’pagi baxxi u nies li ma jistgħux jixtru darhom u lanqas jistgħu jikru. Dan meta l-aħħar statistika tal-NSO uriet kif f’Malta diedu l-anzjani li jinsabu fil-faqar filwaqt li hawn aktar minn 72,000 persuna li jinsabu fir-riskju tal-faqar.

Adrian Delia qal li l-Gvern qed ikabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni u mhux bil-produzzjoni u l-unika soluzzjoni li qed joffri hi li jib 15,000 barrani kull sena, b’theddida għas- sostenibbilità fit-tul tal-ekonomija. Huwa qal li n-nuqqas ta’ pjan min-naħa tal-Gvern qed iwassal biex bosta setturi qed jintlaqtu b’mod negattivi bħalma huma l-ambjent, il-kwalità tal- ħajja, l-infrastruttura, it-trasport u l-propjetà. Dan meta qiegħed dejjem jikber in-numru tal- familji li mhux qed jgħixu ħajja dienti minħabba wkoll idiet fl-affarijiet essenzjali fosthom l-ikel.

Mario de Marco għamel preentazzjoni dettaljata tad-dokument lill-imsieħba sojali membri fl-MCESD. Huwa għamel referenza għall-mod kif is-settur finanzjarju qiegħed taħt pressjoni minħabba t-tmexxija dgħajfa tal-Gvern, u dan meta hawn persuni li qed ibatu fosthom il- pensjonanti. De Marco qal li l-Oppoizzjoni se tara li l-Gvern jagħti katal-pariri li qegħdin jagħtuh l-istituzzjonijiet internazzjonali, liema pariri huma immirati biex tissaħħaħ l- indipendenza u l-operat tal-istituzzjonijiet bankarji u finanzjarji. Dan sabiex tii mħarsa r- reputazzjoni ta’ Malta. Huwa qal li jeħtieli jinħolqu inentivi għall-ħiliet edukattivi u għat- tqassim tal-għarfien f’setturi innovattivi filwaqt li jissaħħu setturi oħra bħat-turimu u l- manifattura.

Id-dokument ta’ qabel il-bait tal-Partit Nazzjonalista ‘An Economy by the People for the People’ jibor fih analii tal-ekonomija u tal-finanzi pubblii, kif ukoll numru ta’ proposti li huma immirati sabiex l-ekonomija tkun aktar sostenibbli u aktar usta ma-ittadini biex t- tkabbir ekonomiku verament jilħaq lil kulħadd.

Għat-tnedija ta’ dan id-dokument, il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia kien akkumpanjat mill-Vii Kap għall-Affarijiet Parlamentari David Agius, is-Segretarju enerali Clyde Puli, il-Kelliem għall-Finanzi Mario de Marco, l-Kelliema għall-Ekonomija Kristy Debono u l- Kelliem għad-Djalogu Sojali Hermann Schiavone.

10.10.2018