Errol Cutajar
Avukat, miżżewweġ lil Natalie, b'żewġ itfal Mariah u Jael, residenti ġewwa Marsaskala.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 u it-3 Distrett.

Recent Activity

 • page published
  Errol Cutajar
 • comment
  Errol Cutajar
  commented on Specialists fees refund to over 60’s 2021-10-20 22:20:59 +0200
  Il-proposta tat-tabib tiegħek b’xejn għal persuni ‘l fuq minn 60 sena hija tajba ħafna. Tkompli ssaħħaħ u fl-istess ħin tipproteġi il-kunċett sabiħ li għandna ġo pajjiżna tat-tabib tal-familja, it-tabib li jafek sewwa, ilu jafek minn meta kont żgħir, anzi probabbli, jaf lill -ommok u lill-missierek, qablek, jaf minn xhiex tbati u minn xhiex għaddejt f’ħajtek, u allura jista’ jagħtik l-aħjar kura. Naħseb illi għandu jiġi evalwat ukoll jekk din il-proposta għandiex testendi wkoll għall-ispeċjalista kif qed jiġi suġġerit hawn.
 • comment
  Errol Cutajar
  Proposti bħal dawn ikomplu jikkonfermaw kemm il-bniedem u l-familja jibqgħu iċ-ċentru ta’ kollox għal Partit Nazzjonalista.
 • comment
  Errol Cutajar
  commented on Il-Bidla li għandna bżonn 2021-10-02 22:14:32 +0200
  Il-proposta ta’ l-estensjoni tal-VAT għal €60,000 hija proposta tajba ħafna, u ta’ vantaġġ b’mod partikolari għal numru ta’ professjonisti. Kull min mhux VAT exempt jaf kemm burokraziji u uġigħ ta’ ras għandu biex iżomm lilu nnifsu above board.
 • comment
  Errol Cutajar
  Proposti tajbin immens li joħolqu bilanċ tajjeb bejn id-dinja tax-xogħol u l-qliegħ, u l-aspett uman tant importanti għal bniedem. Li taqla’ l-flus huwa tajjeb, li taqla’ biss il-flus mhux tajjeb. Il-bilanċ huwa tajjeb f’kull aspett tal-bniedem, u hija din it-tip ta’ politika li verament tpoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru ta’ kollox.
 • comment
  Errol Cutajar
  commented on Inheritance tax and restaurant vat 2021-09-28 21:50:55 +0200
  Jien nemmen, fl-idea ta’ taxxi ibbażati aktar fuq il-konsum, fuq il-qliegħ, u fuq l-infiq, għalhekk taxxa bħal ma hija l-Vat hija iktar ġusta minn taxxa fuq il-wirt, għax tintaxxa aktar lil min dispost jonfoq jew jikkonsma aktar. Min jiret għandu biss iħallas taxxa mal-mument illi jikkapitalizza, jew jikkonsma (bħalma meta jikri) l-imsemmija propjetà, u mhux meta jiret. Naqbel illi dan jinċentiva aktar lill-werrieta jfittxu jikkapitalizzaw, jew jinvestu fil-propjetà illi wirtu. Għandu jkun hemm aktar inċentivi fiskali u anke legali, wkoll, għal dawk l-eredi li jaqblu fuq pjan ta’ qasma tal-propjetajiet li jkunu wirtu, jew meta jaqblu illi jbiegħu, sabiex titnaqqas aktar il-possibilita’ ta’ propjeta vakanti u dilapitata.
 • comment
  Errol Cutajar
  commented on This is the PN. 2021-09-27 15:25:46 +0200
  Politics is about people. Agree 100%.
 • comment
  Errol Cutajar
  That is one of the problems, Malta has had for a number of years. We never had a holistic approach to development and planning.